Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konflikty zbrojne i spory międzynarodowe W3-PO-WS-S2-KZSM19
Wykład (W) semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Jędrzejko M., Konflikty międzynarodowe i wewnętrzne w krajach europejskich po II wojnie światowej, Warszawa 2007.

2. Łoś R., Reginia-Zacharski J., Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2010.

3. Odziemkowski J., Konflikty międzynarodowe po 1945 roku, Warszawa 2011.

4. Symonides J., Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, Wyd. SCHOLAR, Warszawa 2010.

5. W. Malendowski, Zbrojne konflikty i spory międzynarodowe u progu XXI wieku, Wrocław 2003.

6. Zięba R. (red.),. Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008.

7. Żurawski vel Grajewski P., Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wymiar militarny, Warszawa 2012.

1. Bieleń S., Polityka w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2010.

2. Bieleń S., Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej, Warszawa 2006.

3. Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2005.

4. Czasopisma: „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, „Bezpieczeństwo Narodowe”, „Przegląd Zachodni”, „Sprawy Międzynarodowe”, „Rocznik Integracji Europejskiej”.

5. Kiwerska J., Świat w latach 1989-2009. Wydarzenia – konflikty –procesy, Poznań 2009.

6. Kuźniar R. (red.), Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, Warszawa 2005.

7. Liedel K., Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2011.

8. Łoś-Nowak T., Stosunki międzynarodowe. Teorie-systemy-uczestnicy, Wrocław 2006.

9. Madej M., Terlikowski M. (red.), Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa, Warszawa 2009.

10. Malendowski W. (red.), Zbrojne konflikty i spory międzynarodowe u progu XXI wieku, Wrocław 2003.

11. Pietraś M., Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublin 2006.

12. Skulski P., Skulska B. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku, Wrocław 2010.

13. Wiśniewski J, Żodź-Kuźnia K., Mocarstwa współczesnego świata. Problem przywództwa światowego, Poznań 2008;

14. Zięba R. (red.),. Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008.

Metody i kryteria oceniania:

wymagania merytoryczne

1. Przyswojenie podstawowej wiedzy z tematów podejmowanych w ramach jednostek kontaktowych.

2. Przyswojenie podstawowej wiedzy z wyszczególnionej literatury obowiązkowej.

3. Student posiada wiedzę na temat konfliktów zbrojnych i sporów międzynarodowych po 1989 roku.

4. Student potrafi scharakteryzować ich przebieg i skutki, tak w wymiarze wewnętrznym jak i zewnętrznym.

5. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

kryteria oceny

Egzamin pisemny będzie obejmował wiedzę merytoryczną przekazaną zarówno w ramach wykładów jak i ćwiczeń.

Maksymalna ilość punktów w ramach egzaminu: 20.

Egzamin składa się z pięciu pytań otwartych.

Kryteria oceny:

Bardzo dobry – 19-20

Dobry – 15-18

Dostateczny – 11-14

Niedostateczny – 10 i mniej punktów.

przebieg procesu weryfikacji

Egzamin przeprowadzany w formie pisemnej. Zawiera pięć pytań opisowych. W związku z tym, egzaminator nie wyznacza minimalnej objętości pracy.

Czas trwania egzaminu: 60 minut. Czas egzaminu liczony jest od momentu podania wszystkich pytań.

Egzamin odbywa się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego.

* II termin egzaminu, zgodnie z ustaleniami między prowadzącym a studentami, może mieć również formę ustną. Kryteria oceny pozostają wówczas identyczne jak w przypadku egzaminu pisemnego (5 pytań otwartych, ta sama punktacja).

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające. Teorie przyczyn konfliktów zbrojnych. Klasyfikacje wojen.

2. Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania wojny na Ukrainie 2014 r.

3. Wojna domowa w Syrii: przyczyny-przebieg-skutki.

4. Charakterystyka konfliktu zbrojnego w Mali.

5. Kontrowersje wokół interwencji NATO w Libii w 2011 roku.

6. Geopolityczne implikacje wojny gruzińsko-rosyjskiej w 2008 roku.

7. Konflikty zbrojne w Afganistanie i Iraku w XXI wieku.

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 17:15 - 18:45, sala nowa aula
Miron Lakomy 10/14 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.