Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia sztuki średniowiecznej polskiej - cz. 1 0530-HS-S1-ŚRPOL.1
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Zajęcia 2

➢ Rodzińska-Chorąży Teresa, „Co nam mówi architektura murowana?”, w: Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy, red. Henryk Samsonowicz, Kraków, 2000, s. 361–387.

Zajęcia 3

➢ Graczyńska Marta, „Krypta w dobie pierwszy Piastów – typologia i geneza formalno-stylowa”, w: Początki architektury monumentalnej w Polsce, red. Tomasz Janiak, Dariusz Styrniak, Gniezno: Muzeum Początków Państwa Polskiego, 2004, s. 363-372.

➢ Tomaszewski Andrzej, Romańskie kościoły z emporami zachodnimi na obszarze Polski, Czech i Węgier, Wrocław: Ossolineum, 1974, s. 55-181.

Zajęcia 4

➢ Quirini-Popławski Rafał, „Rozdział IV: Założenia portalowe (Czerwińsk, Wrocław, Tum pod Łęczycą)”, w: Quirini-Popławski, Rafał, Rzeźba przedromańska i romańska w Polsce wobec sztuki włoskiej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006, s. 91-118.

➢ Freus Paweł, Rzeźbione kolumny w Strzelnie, https://culture.pl/pl/dzielo/rzezbione-kolumny-w-strzelnie

➢ Mrozowski Przemysław, „Gotyckie tablice erekcyjne i romańskie tympanony fundacyjne jako wyraz odmiennej sytuacji prawnej fundatorów”, w: Mecenas. Kolekcjoner. Odbiorca, red. Elżbieta Karwowska, Anna Marczak-Krupa, Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1984, s. 55-62.

Zajęcia 5

➢ Kalinowski Lech, Treści ideowe i estetyczne Drzwi gnieźnieńskich, w: Kalinowski, Lech, Speculum artis. Treści dzieła sztuki średniowiecza i renesansu, Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe 1989, s. 227-345.

➢ http://blog.polona.pl/2015/11/sakramentarz-tyniecki/

➢ Znajomość facsimile z portualu https://polona.pl/

• Sacramentarium tinecense

• Evangeliarium (znane jako Ewnageliarz Anastazji)

• Evangelistarium (Ewangelistarz Płocki bądź Kodeks Pułtuski)

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach

- aktywny udział w dyskusjach prowadzonych na zajęciach opartych na znajomości zaproponowanej literatury

- colloquium zaliczeniowe

Zakres tematów:

1. Periodyzacja sztuki romańskiej na ziemiach polskich - zajęcia organizacyjne

2. Sztuka przedromańska

Piastowskie palatia książęce i ich układ przestrzenny; funkcja i forma baptysteriów; wątpliwości dotyczące obecności baptysterium w Poznaniu; pierwsze katedry na ziemiach polskich; typologia budowli centralnych; przedromańska architektura Wzgórza Wawelskiego; przedromańskie ornamenty

3. Typologia świątyń romańskich do początków XIII wieku

Katedry wczesnoromańskie (Kraków, Gniezno, Poznań); opactwa benedyktyńskie na Ziemiach Polskich do XIII wieku; typologia krypt romańskich, świątynie z emporami zachodnimi; nurty w architekturze romańskiej: tradycyjny i reformy klasztornej; fundacje władców, biskupów i rycerstwa.

4. Romańska rzeźba architektoniczna

Problem zdefiniowania wpływów niemieckich, włoskich i francuskich na rzeźbę romańską na Ziemiach Polski; Mecenat artystyczny biskupa Aleksandra z Mellone i biskupa Waltera z Mellone; styl Wiligelma i Benedetta Antelamiego; teoria Michała Walickiego i Rafała Quirini-Popławskiego na temat warsztatów pracujących przy dekoracji portalu kościoła opackiego na Ołbinie we Wrocławiu; ornamenty portali z kościoła Kanoników Regularnych w Czerwińsku, kościoła opackiego na Ołbinie we Wrocławiu i kolegiaty w Tumie pod Łęczycą; ikonografia kolumn strzeleńskich; funkcja i znaczenie ideologiczne tympanonów fundacyjnych.

5. Ikonografia romańskiego rzemiosła artystycznego i malarstwa miniaturowego

Ikonografia kwater z drzwi Gnieźnieńskich; treści ideowe Drzwi Gnieźnieńskich; historia, ornamenty oraz ikonografia miniatur z Sakramentarza Tynieckiego (POLONA); ikonografia miniatur i opraw Ewangeliarza Anastazji (POLONA) i Kodeksu Pułtuskiego (POLONA); tetramorfo.

6. Zaliczenie ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

- analiza planów architektonicznych oraz ikonografii

- prezentacje multimedialne

- wykorzystanie technik wizualizacji fotograficznej

- wykorzystanie zasad ekspozycji wizualnej

- wizualizacja danych za pomocą formatowania warunkowego

- dyskusje na temat zaproponowanej literatury

- debaty nad poglądami naukowymi na temat polskiej sztuki romańskiej

- wizualizacja danych za pomocą wykresów

- wykorzystanie zasad prawa autorskiego w prowadzonych zajęciach dydaktycznych

- wykorzystanie programu Flip Builder w prowadzonych zajęciach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 19:00 - 20:30, sala 28
Oskar Rojewski 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)