Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Jakość pracy a jakość życia 06-ZZL-N1-WS2-JPJŻ
Wykład (W) semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin z modułu
Literatura:

literatura obowiązkowa:

Bańka A. (2001). Psychopatologia pracy. Poznań: Gemini.

Borkowska, S. (2010). Równowaga między pracą a życiem pozazawodowym. Acta Universatis Lodziensis Folia Oeconomica, 240(5), s. 5-44.

Heszen, I. (2013). Psychologia stresu. Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sęk, H. (red.). (2000). Wypalenie zawodowe. Przyczyny, mechanizmy, zapobieganie. Warszawa: PWN.

Sęk, H., Cieślak, R. (2004). Sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne. W: H. Sęk i R. Cieślak (red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa: PWN.

Studenski R. (1999). Zarządzanie bezpieczeństwem. Prawne, techniczne i psychologiczne zasady organizacji bezpiecznej pracy w małej i średniej firmie. Katowice: Wyd. Głównego Instytutu Górnictwa.

Studenski R. (red.). (2004). Zachowanie się w sytuacji ryzyka. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.

literatura uzupełniająca:

Edelmann, R. (2005). Konflikty w pracy. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Hogan, K. (2005). Sztuka porozumienia. Warszawa, J. Santorski & Co Agencja Wydawnicza.

Martin, P. (2000). Umysł, który szkodzi. Mózg, zachowanie, odporność, choroba. Poznań: Rebis.

Studenski, R. (2004). Ryzyko i ryzykowanie. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru, obejmujący treści prezentowane na wykładach poszerzone podczas samodzielnych studiów nad literaturą obowiązkową. Podstawą pozytywnego zaliczenia testu jest uzyskanie co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów.

Skala ocen z testu wiedzy:

- 50% - 55% - dostateczny

- 60% - 65% - dostateczny plus

- 70% - 75% - dobry

- 80% - 85% - dobry plus

- 90% - 100% - bardzo dobry

Zakres tematów:

1. Psychologia zdrowia i jakości życia a inne dziedziny funkcjonowania człowieka – wprowadzenie w zagadnienia.

2. Znaczenie stresu dla codziennego funkcjonowania i rozwoju człowieka (Lazarus i Folkman; Hobfoll). Podstawy koncepcji radzenie sobie ze stresem. Stres zawodowy.

3. Zagadnienia związane z równowagą między pracą a życiem osobistym.

4. Problemy organizacyjne i indywidualne wynikające z nadmiernego obciążenia pracą.

5. Sytuacje kryzysowe w zawodach trudnych i niebezpiecznych.

6. Psychologiczne, kulturowe i biologiczne determinanty zachowań ryzykownych.

7. Wypalenie zawodowe a jakość życia człowieka. Sposoby przeciwdziałania.

8. Kultura bezpieczeństwa. Zapobieganie wypadkom w pracy.

Metody dydaktyczne:

Wykład teoretyczny, analiza przypadków, dyskusje grupowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 8:30 - 10:00, sala 431
Elżbieta Sanecka 24/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.