Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Interwencja w sytuacjach stresu i patologii organizacyjnej 06-ZZL-N1-L-ISSPO
Laboratorium (L) semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bańka, A. (2001). Psychopatologia pracy. Poznań: Wyd. Gemini i s-ka.

Chakowski, M. (2011). Mobbing. Aspekty prawno-organizacyjne. Bydgoszcz: Branta.

Clarke, L. (1997). Zarządzanie zmianą. Warszawa: Gebethner I s-ka.

Golińska, L. (2008). Pracoholizm. Warszawa: Difin.

Iskra-Golec, I., Costa, G., Folkard, S., Marek, T., Pokorski, J., Smith, L. (1998). Stres pracy zmianowej. Przyczyny, skutki, strategie przeciwdziałania. Kraków: Universitas.

Kędziora K., Śmiszek K. (2010). Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu. Warszawa:

Kozak, S. (2009). Patologie w środowisku pracy. Zapobieganie i leczenie. Warszawa:

Kożusznik, B. (2005). Wpływ społeczny w organizacji. Warszawa: PWN.

Litzke, S., Schuh, H. (2007). Stres, mobbing i wypalenie zawodowe. GWP: Gdańsk.

Lee-Chai, A. Y., Bargh J.A. (2009). Władza. Pokusy i zagrożenia. Gdańsk: GWP.

Maslach, Ch., Leiter, M.P. (2010). Pokonać wypalenie zawodowe. Warszawa: Wolters Kluwer.

Stocki, R. (2005). Patologie organizacyjne – diagnoza i interwencja. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Wachowiak, J. (2011). Dysfunkcjonalne zachowania pracowników. Warszawa: Difin.

Literatura uzupełniająca:

Babiak, P., Hare, R. (2015). Psychopaci w firmie. GWP: Gdańsk.

Bugdol, M. (2007). Gry i zachowania nieetyczne w organizacji. Warszawa: Difin.

Koźmiński, A.K., Piotrowski, W. (2000). Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: Wyd. PWN.

Wojdyło, K. (2010). Pracoholizm. Perspektywa poznawcza. Warszawa: Difin.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny raportu z diagnozy organizacyjnej:

• struktura raportu (kompletność, zachowana kolejność elementów tworzących raport) – 0-5 pkt.

• sposób opisu problemu w organizacji (nazwanie problemu, kompletność zaprezentowanych informacji, szczegółowość) – 0-5 pkt.

• określenie objawów osiowych i źródeł problemu – 0-5 pkt.

• propozycja interwencji (dojrzałość formułowanych wniosków, trafność propozycji działań) – 0-5 pkt.

Za pracę zaliczeniową można uzyskać od 0 do 20 punktów. Do uzyskania oceny 3,0 (dst) wymagane jest uzyskanie minimum 50% punktów z pracy pisemnej (raportu z diagnozy organizacyjnej).

Skala ocen pracy pisemnej:

- poniżej 10 pkt - niedostateczny

- od 10 do 11 pkt - dostateczny;

- od 12 do 13 pkt - dostateczny plus;

- od 14 do 15 pkt - dobry;

- od 16 do 17 pkt - dobry plus;

- od 18 do 20 pkt - bardzo dobry

Zakres tematów:

1. Sposoby rozwiązywania problemów w organizacji i formy ich zakończenia (raport, ekspertyza).

2. Zachowania nieetyczne i kontrproduktywne w organizacji.

3. Problemy organizacyjne i indywidualne wynikające z nadmiernego obciążenia pracą. Równowaga między pracą a życiem osobistym.

4. Źródła stresu w pracy zawodowej i sposoby radzenia sobie ze stresem.

5. Pracoholizm, wypalenie zawodowe.

6. Mobbing.

7. Zagrożenia związane z pełnieniem ról kierowniczych. Patologie władzy.

8. Zasoby indywidualne i radzenie sobie ze zmianą organizacyjną.

Metody dydaktyczne:

Praca w grupach z wykorzystaniem metod aktywizujących i warsztatowych, prezentacja literatury źródłowej, analiza przypadków.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 8:30 - 10:00, sala 431
Elżbieta Sanecka 21/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.