Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Procesy informacyjne w zarządzaniu 06-ZZL-N1-L-PIZ
Laboratorium (L) semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Literatura:

Literatura

Pozycje zwarte

1. Badania rynku – metody i zastosowania, pod red. Z. Kędzior, PWE, Warszawa 2005.

2. Kędzior Z., Karcz K., Badania marketingowe w praktyce, PWE, Warszawa 2007.

3. Kłak M., Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2010.

4. Nowicki A., Sitarska M., Procesy informacyjne w zarzadzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.

Pozycje ciągłe

1. Chyliński M., Kompetencje informacyjne i kompetencje medialne wobec procesów zarządzania uwagą masowej publiczności, w: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i zarządzanie, nr 106, 2017.

2. Dukiewicz T., Spostek H., Informacja w zarządzaniu strategicznym, w: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i zarządzanie, nr 92, 2016

3. Gąsowska K., System informacji jako narzędzie wspomagające zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie i łańcuchem dostaw, w: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i zarządzanie, nr 68, 2014.

4. Grabowski M., Zając A., Dane, informacja, wiedza – próba definicji, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 798, 2009.

5. Jasiński K.P., Fazy procesu informacyjnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem,

w: Rachunkowość zarządcza w działalności przedsiębiorstw i instytucji, Redakcja naukowa B. Nita, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 268, 2012.

6. Ober J., Funkcja i rola efektywnej komunikacji w zarządzaniu, w: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i zarządzanie, nr 65, 2013.

7. Ossowski M., Identyfikacja i klasyfikacja procesów w przedsiębiorstwie, „Zarządzanie i Finanse” 2012, R. 10, nr 4, cz. 3.

8. Piecuch T., Informacja w funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw, „Modern Management Review” 2014, nr 4.

9. Pypłacz P., Wsparcie procesu decyzyjnego dla budowy pozycji konkurencyjnej małego przedsiębiorstwa, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Seria: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 47, 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny dokonuje prowadzący na podstawie przedstawionych przez studentów rozwiązań zadań problemowych. Studenci otrzymują również punkty za udział w dyskusji prowadzonych podczas prezentacji prac.

5,0 (bdb) – znakomita wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych – ok. ¬95-100% punktów przewidzianych do zdobycia w ramach egzaminu

i dyskusji.

4,5 (db +) – bardzo dobra wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych – ok. 85-90% punktów przewidzianych do zdobycia w ramach egzaminu

i dyskusji.

4,0 (db) – dobra wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści

programowych – ok. 75-80% punktów przewidzianych do zdobycia w ramach egzaminu

i dyskusji.

3,5 (dst +) – zadowalająca wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych, ale ze znacznymi niedociągnięciami – ok. 65-70% punktów przewidzianych do zdobycia w ramach egzaminu i dyskusji..

3,0 (dst) – zadowalająca wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych, ale z licznymi błędami – ok. 55-60% punktów przewidzianych do zdobycia

w ramach egzaminu i dyskusji.

2,0 (ndst) – niezadowalająca wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych – 0-50% punktów przewidzianych do zdobycia w ramach egzaminu i dyskusji.

Zakres tematów:

Dane, informacja oraz wiedza w procesie zarządzania organizacją.

Informacja, jej cechy oraz miejsce w łańcuchu wiedzy.

Źródła informacji oraz ich charakterystyka.

Metody i techniki zbierania informacji.

Rola i znaczenie informacji we współczesnej organizacji.

Pojęcie procesu informacyjnego.

Etapy przebiegu procesu informacyjnego.

Podział procesów informacyjnych.

Elementy procesu informacyjnego.

Społeczeństwo informacyjne.

Praktyczne przykłady w obszarze systemów informacyjnych (CRM).

Metody dydaktyczne:

Realizacja zadań problemowych, dyskusja (w oparciu o dane zgromadzone w hipermedialmnym środowisku).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 w każdą sobotę i niedzielę, sala 28
Angelika Pabian 13/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.