Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo cywilne - część I W5-PB-S2-PC.1
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Jak w opisie wykładu.

Metody i kryteria oceniania:

Na pierwszych zajęciach studenci zostają zapoznani z zasadami zaliczenia przedmiotu.

Weryfikacja efektów kształcenia jest dokonywana w ramach: kolokwium, dyskusji na zajęciach i rozwiązywania kazusów.

W ramach kolokwium student odpowiada na pytania prowadzącego. Pytania są tak skonstruowane, aby była możliwa ocena wiedzy studenta i jego umiejętności.

Zakres tematów:

1. Podmioty stosunków prawnych

2. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

3. Dobra osobiste – pojęcie i ochrona

4. Przedsiębiorca, przedsiębiorstwo i działalność gospodarcza

5. Firma – pojęcie i zasady prawa firmowego

6. Przedstawicielstwo ustawowe i pełnomocnictwo

7. Prokura – pojęcie, powstanie, wygaśnięcie

8. Oświadczenie woli, czynność prawna

9. Tryby zawierania umów

10. Przesłanki ważności czynności prawnej

11. Wady oświadczenia woli

12. Forma czynności prawnej

13. Termin, warunek

14. Przedawnienie roszczeń

15. Pojęcie i rodzaje rzeczy

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia prowadzone w ramach przedmiotu mają na celu utrwalenie i poszerzenie wiedzy zdobytej na wykładzie. Studenci rozwiązują i wyjaśniają problemy wskazane przez prowadzącego, posługując się wiedzą nabytą na wykładach oraz w ramach pracy własnej. Ćwiczenia mają postać ustną.

Praca własna polega na analizie literatury, aktów prawnych oraz orzecznictwa wskazanego przez prowadzącego, samodzielnym przyswajaniu wiedzy oraz poszukiwaniu rozwiązań problemów wskazanych przez prowadzącego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (parzyste), 15:30 - 17:00, sala 17
Kamila Jaroń, Magdalena Sobas 31/30 szczegóły
2 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 15:30 - 17:00, sala 2.23
Grzegorz Matusik 31/30 szczegóły
3 co druga środa (nieparzyste), 15:30 - 17:00, sala 17
Magdalena Sobas 22/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11B
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.