Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Arteterapia przez literaturę (bajkoterapia) 12-OA-S1-2APL
Ćwiczenia (C) semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. M. Molicka: Bajki terapeutyczne. Media rodzina. Poznań.

2. D.Brett: Bajki które leczą. T. 1 i 2. GWP. Sopot 2013.

3. A. Łaba: Zastosowanie biblioterapii w kształtowaniu zachowań przystosowawczych uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. WUMCS, Lublin 2011.

4. Bezpieczna bajka. Nasza Księgarnia. Warszawa 2011.

5. Bajkoterapia czyli dla małych i dużych o tym, jak bajki mogą pomagać. Nasza Księgarnia. Warszawa 2009.

6. B. Cieniawa: Terapeutyczne bajki nie-bajki dla seniorów. Wydawnictwo Specjalne Centrum Pedagogiki i Psychologii. Kraków 2014.

1. C.A. Malchiodi: Arteterapia. Harmonia Universalis, Gdańsk 2012.

2. A. Pikała, A. Sasin: Arteterapia. Scenariusze zajęć. Wyd. UŁ, Łódź 2016.

3. T. Rudowski: Arteterapia inspiracje i wartości. Eneteia, Warszawa 2014.

4. W. Karolak, B. Kaczorowska: Arteterapia w medycynie i edukacji. WSH-E w Łodzi, Łódź 2008.

5. A. Arciszewska-Binnebesel: Arteterapia szczęśliwy świat tworzenia. Wyd. Harmonia, Gdańsk 2013.

6. J. Gładyszewska-Cylulko: Arteterapia w pracy pedagoga. Impuls, Kraków 2011.

7. W. Szulc: Arteterapia. Difin, Warszawa 2011.

8. A. Glińska-Lachowicz: Arteterapia w działaniu. Difini. Warszawa 2016.

9. T. Rudowski: Studia nad arteterapią. Difini. Warszawa 2014.

10. M. Stańko-Kaczmarek: Arteterapia i warsztaty edukacji twórczej. Difini. Warszawa 2013.

Metody i kryteria oceniania:

Student tworzy bajkę terapeutyczną, wraz z komentarzem.

Ocenie podlegać będzie umiejętność uzasadnienia wyboru przedstawianego przykładu i jego analizy, umiejętność wykorzystywania różnych źródeł informacji, czytelność przekazu, terminowość wykonanych prac. Student otrzymuje oceny: 3; 3,5; 4; 4,5; 5. Po otrzymaniu negatywnej oceny student zobowiązany jest to poprawy przygotowanego projektu i ponownego zaprezentowania prowadzącej zajęcia.

Znajomość literatury podstawowej i uzupełniającej, tworzenie tekstów terapeutycznych, orientacja w zakresie literatury z zakresu sztuki, twórczości i arteterapii, student nabył umiejętność wykorzystania różnych tekstów do celów terapeutycznych, profilaktycznych i kompensacyjnych oraz potrafi je tworzyć. Termin oddawania prac zostanie ustalony ze studentami.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne. Główne założenia arteterapii

2. Główne założenia bajkoterapii (definicja bajki terapeutycznej, cele bajkoterapii, rodzaje bajek terapeutycznych)

3. Rola ilustracji w książkach dla dzieci

4. Baśń w terapii

5. Rola bajki w stymulowaniu rozwoju dziecka

6. Uzasadnienie stosowania bajek terapeutycznych

7. Bajka animowana

8. Bajkoterapia versus inne terapie (np. muzykoterapia, plastykoterapia, teatroterapia)

9. Kampanie społeczne, kampanie w środowisku lokalnym

10. Zabawy słowem - gry i zabawy związane z bajkami

11. Przykłady bajek terapeutycznych: Lęki u dzieci

12. Przykłady bajek terapeutycznych: Bezpieczeństwo

13. Przykłady bajek terapeutycznych: Dlaczego jestem inny

14. Przykłady bajek terapeutycznych: Gdzie moja babcia/mój dziadek

15. Przykłady bajek terapeutycznych: Moi rodzice się kłócą

16. Przykłady bajek terapeutycznych: Nikt mnie nie lubi

17. Przykłady bajek terapeutycznych: Nie wierzę w siebie

18. Przykłady bajek terapeutycznych: Jak radzić sobie ze emocjami

19. Przykłady bajek terapeutycznych: Skąd się biorą dzieci

20. Przykłady Projektów studenckich, zaliczenia

20. Prezentacja projektów studenckich

Metody dydaktyczne:

Praca z tekstem:

metody podające – objaśnienie i/lub wyjaśnienie,

metody problemowe –metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 9:30, sala 8
Katarzyna Jas 11/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bielska 62
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.