Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teatr z elementami upowszechniania cz.2 12-AE-S1-7TEU.2
Wykład (W) semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Berthold M. , Historia teatru, Warszawa 1980.

Braun K., Wielka Reforma Teatru w Europie, Wrocław 1984 (wybrane fragmenty).

Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Teatr. Widowisko, red. M. Fik, Warszawa 2000 (wybrane rozdziały).

Fik M., Trzydzieści pięć sezonów, Warszawa 1981.

Kosiński D., Teatra polskie. Historie, Warszawa 2010 (ostatni rozdział).

Pavis P. Słownik terminów teatralnych, Wrocław 1998.

Raszewski Z., Krótka historia teatru polskiego, Warszawa 1977.

Wysińska E., Semil M., Słownik współczesnego teatru, Warszawa 1980, 1991.

Teatry narodowe. Tradycja i współczesność, red. K. Olbrycht, M. Pindór, Wyd. Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie, Cieszyn 2003.

Literatura uzupełniająca:

Grodzicki A. , Reżyserzy polskiego teatru, Warszawa 1979.

Pindór M., Pięćdziesiąt pięć lat polskiego teatru na Śląsku za Olzą,„Śląskie Miscellanea”, t. 20, red. K. Heska-Kwaśniewicz, Katowice 2007, s. 142-154.

Przeciw konwencjom. Antologia, oprac. M. Fik, Warszawa 1994.

Wąchocka E., Współczesne metody badań teatralnych, Katowice 2003.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny.

Wymagania merytoryczne:

wymagana znajomość treści wykładów, zagadnień realizowanych w ramach konwersatorium oraz znajomość literatury przedmiotu: obowiązkowej i uzupełniającej (wskazane fragmenty).

Ocenie podlega:

wiedza uzyskana przez studenta w trakcie wykładów , konwersatoriów i samodzielnej lektury literatury przedmiotu wykazanej w sylabusie oraz wyniesionej z doświadczeń z uczestnictwa w wybranych spektaklach teatralnych;

umiejętność analizy i interpretacji przejawów współczesnego życia teatralnego

Przebieg procesu weryfikacji:

egzamin indywidualny, składający się z trzech pytań.

Zakres tematów:

staropolszczyzna w inscenizacjach Leona Schillera i Kazimierza Dejmka; Teatr Narodowy – oblicze dawne i współczesne; romantyzm w teatrze polskim; najważniejsze zjawiska teatralne okresu Wielkiej Reformy: teatr inscenizacji G.Craiga, Berliner Ensemble Bertolta Brechta, Moskiewski Teatr Artystyczny K.Stanisławskiego, Teatr ogromny S.Wyspiańskiego, Reduta J.Osterwy, Teatr monumentalny L.Schillera); współczesny teatr polski i obcy: teatr inscenizacji (twórczość K.Swinarskiego, J.Jarockiego, K.Lupy), teatr osobny ( „teatr śmierci „ Tadeusza Kantora, „teatr ubogi” J.Grotowskiego), teatr alternatywny ( Teatr 8 Dnia, Stowarzyszenie Teatralne „Gardzienice”); teatr plenerowy; teatry wybranych wspołczesnych twórców europejskich (Peter Brook, Giorgio Strehler, Peter Stein, Eugenio Barba, Otomar Krejca); współczesne formy upowszechniania i popularyzacji teatru (festiwale teatralne) recepcja przedstawień (krytyka teatralna)

Metody dydaktyczne:

wykłady wsparte prezentacją materiałów filmowych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 13:45 - 14:30, sala Pracownia ASK
Mirosława Pindór 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bielska 62
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.