Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Moduł do wyboru: Animcja społeczno - kulturalna w resocjalizacji 12-AE-S1-7MDW.3-ASKR
Ćwiczenia (C) semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Ambrozik W., "Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę uspołecznienia oddziaływań resocjalizacyjnych", Impuls, 2016.

Konopczyński M., "Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących", Impuls, 2015

Konopczyński M., "Metody twórczej resocjalizacji", PWN, 2015.

Współczesne dylematy resocjalizacyjne w stronę twórczej resocjalizacji" red. Ambrozik W., Kieszkowska A., Sawicki K., Impuls, 2018.

Florczykiewicz J., "Terapia przez kreację plastyczną w resocjalizacji recydywistów penitencjarnych", Impuls, 2013

Jaworska A., "Leksykon resocjalizacji", Impuls, 2012

Jaworska A. "Resocjalizacja. Zagadnienia prawne, społeczne, metodyczne", Impuls, 2009

Jaworska A. "Kultura resocjalizacji i resocjalizacja kultury w zakładach karnych", [w :]"Kultura i edukacja", 3/2010

M.Kalaman, "Kultura i ( pod)kultura więzienna w mediach tradycyjnych i elektronicznych" [w:] Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy - 2018 | nr 28 | 57-81

Urban B., Stanik J.M., "Resocjalizacja" tom. I i II, PWN, 2008.

Przybyliński S., "Dziara, cynkówka, kolka - zjawisko tatuażu więziennego", Impuls.

Czasopisma:

"Resocjalizacja Polska"

"Probacja"

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę z ćwiczeń składa się:

- bieżące przygotowanie do zajęć, w tym obecność na zajęciach;

- przygotowanie i realizacja projektu zespołowego w środowisku otwartym (w tym przygotowanie konspektu);

- przygotowanie i realizacja projektu zespołowego w środowsiku zamkniętym (w tym przygotowanie konspektu).

Zakres tematów:

1. Animacja społeczno-kulturalna - zasoby indywidualne

2. Sztuka i kultura w resocjalizacji: teatr, film, muzyka, literatura, fotografia, sztuka, sport, nowe media

3. Animacja społeczno-kulturalna w profilaktyce szkolnej

4. Przygotowanie, omówienie i realizacja projektów w środowisku otwartym, instytucjonalnym i w instytucji totalnej.

Metody dydaktyczne:

metoda projektu

dyskusja

gry dydaktyczne

analiza literatury/źródeł

warsztaty

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 10:35 - 11:20, sala 21
Ilona Fajfer-Kruczek 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bielska 62
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.