Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chrześcijańska wizja moralności 11-KRK-R1-032
Ćwiczenia (C) semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://teologia.ox.pl
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Benedykt XVI, Deus caritas est, Rzym 2005, nr 26-39.

Benedykt XVI, Spe salvi, Rzym 2007, nr 24-40

Franciszek, Lumen fidei, Rzym 2013, nr 23-36.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia ćwiczeń:

1) Obecność na ćwiczeniach.

2) Pozytywne zaliczenie kolokwium i prac pisemnych:

5.03.2020 r. – Kolokwium z treści encykliki "Lumen fidei", Rzym 2013, nr 23-36.

19.03.2020 r. – Praca pisemna na wybrany temat

9. 04. 2020 r. – Praca pisemna na wybrany temat

Kolokwium 5 punktów, Każda z prac pisemnych możliwość zdobycia 5 punktów. Zaliczenie semestru i końcowa ocena – według skali:

15-14 bdb; 13 db+; 12-11 db; 10 dst+; 9-8 dst; 7-0 ndst;

*Na ocenę końcową z ćwiczeń wpływa także aktywność studenta podczas zajęć (możliwość podniesienia oceny o ½ stopnia).

Zakres tematów:

I. 27. 02. 2020

Kwestie organizacyjne. Zagadnienia wstępne. Pojęcie cnoty i zasadniczy podział cnót. Teologiczna cnota wiary: pojęcie wiary, wiara w Piśmie św., obowiązki dotyczące wiary, wykroczenia przeciw wierze

II. 5. 03. 2020

Kolokwium. Franciszek - Encyklika Lumen Fidei, nr 23-36. Zagadnienia pojawiające się w dokumencie i ich implikacje w życiu codziennym.

III. 12. 03. 2020

Teologiczna cnota nadziei: pojęcie nadziei, teologia nadziei, wykroczenia przeciw cnocie nadziei.

IV. 19. 03. 2020

Benedykt XVI, "Spe Salvi" nr 24-40. Zagadnienia pojawiające się w dokumencie i ich implikacje w życiu codziennym.

V. 26. 03. 2020

Teologiczna cnota miłości: pojęcie miłości, miłość Boga, miłość samego siebie miłość bliźniego.

VI. 2. 04. 2020

Benedykt XVI, Deus caritas est, Rzym 2005, nr 26-39, Zagadnienia pojawiające się w dokumencie i ich implikacje w życiu codziennym.

VII. 16. 04. 2020

Podsumowanie poznanych zagadnień oraz wpisy.

Metody dydaktyczne:

Podczas zajęć stosowane będą metody: dyskusja, pogadanka oraz metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy (studium przypadku) oraz metody aktywizujące (burza mózgów).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 9:45 - 11:15, sala 205/3
Tomasz Gwoździewicz 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jordana 18
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.