Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tutoring z praktyką 3 12-PA-SA-S2-52T.3
Laboratorium (L) semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Kaufmann J.C, Wywiad rozumiejący, Wydawnictwo Oficyna Naukowa, Warszawa 2010.

Krzychała Sł., Nauczyciel-Tutor, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2018.

Sarnat-Ciastko A., Tutoring w polskiej szkole, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015.

Sarnat-Ciastko A., Relacje tutorskiej w polskiej szkole w ujęciu analizy transakcyjnej, Wydawnictwo Libron, Kraków 2017.

Cervinkova H., Gołębniak B. D., (red.) Edukacyjne badania w działaniu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013.

Gajdzica Z., Edukacyjne konteksty bezradności społecznej osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007.

Głodkowska J., Poznanie ucznia szkoły specjalnej, Gdańskie Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999.

Goffman E., Relacje w przestrzeni publicznej, Gdańskie Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Goffman E., Instytucje totalne, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2011.

Jacek A., Sarnacka E., Miaskowska-Daszkiewicz K., Domy pomocy społecznej, Wydawnictwo internetowe Difin, Warszawa 2011

Metody i kryteria oceniania:

znajomość specyfiki funkcjonowania placówki,

• współpraca z opiekunem praktyk,

• posiadanie wiedzy zaczerpniętej ze wskazanej literatury,

• uzupełnienie dokumentacji wymaganej do zaliczenia tutoringu,

opis przebiegu wizyt w instytucji.

kryteria oceniania:

• obecność,

• aktywność,

• terminowość realizacji,

• zgodność merytoryczna z wymogami wyznaczonymi w opisie, zaangażowanie w pracę.

Zakres tematów:

I semestr::

 Obserwacja: wykonanie przez studenta każdej z czterech typów obserwacji.

 Dalsza analiza dostarczonej dokumentacji.

 Opis zmiany w podopiecznym i jego otoczeniu.

 Refleksje związane z własnym rozwojem.

 Czynne uczestnictwo w aktywnościach terapeuty i podopiecznego:

- Prowadzenie dzienniczka spotkań z datami, godzinami i podpisami opiekunów w placówce.

II semestr:

Indywidualna ścieżka rozwoju (samodzielność studenta w planowaniu rozwoju)

Cele:

• Podsumowanie realizacji planu rozwoju, wyciągnięcie i analiza wniosków;

Podsumowanie współpracy

Cele:

• Podsumowanie współpracy;

• Wzajemna informacja zwrotna;

• Sformułowanie planów na przyszłość.

Metody dydaktyczne:

Metody podające: objaśnienie i/lub wyjaśnienie. Metody problemowe: metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna z prezentacją materiału ilustracyjnego np. w formie multimedialnej, metod audiowizualnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:30 - 12:15, sala 07
Dorota Prysak 5/5 szczegóły
2 każda środa, 11:30 - 12:15, sala 8
Wiesława Walkowska 4/4 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bielska 62
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.