Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy pedagogiki specjalnej 12-PE-WIP-S1-6PPS
Wykład (W) semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Barnes C., Mercer G.: Niepełnosprawność. Warszawa 2008, Sic.

Dykcik W. (red.): Pedagogika specjalna. Poznań 2008, Wyd. UAM.

Chrzanowska I.: Zaniedbane obszary edukacji – pomiędzy pedagogiką a pedagogiką specjalną. Wybrane zagadnienia. Kraków 2009, Impuls.

Kirenko J.: Indywidualna i społeczna percepcja niepełnosprawności. Lublin 2007, Wyd. UMCS.

Olechowska A., Specjalne potrzeby edukacyjne, PWN, Warszawa 2016.

Krause A.: Paradygmaty pedagogiki specjalnej. Kraków 2010, Impuls.

Sękowska Z. Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa 2001, APS.

Smith D. D.: Pedagogika specjalna. T. 1-2. Warszawa 2009, PWN.

Speck O.: Niepełnosprawni w społeczeństwie. Gdańsk 2005, GWP.

Szumski G.: Wokół edukacji włączającej. Warszawa 2010, Wyd. APS.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywne zaliczenie ćwiczeń. Osiągnięte efekty uczenia podczas wykładu - zostaną ocenione na podstawie pisemnego egzaminu zaliczonego co najmniej na ocenę 3.0 (dostateczną) wg poniższych kryteriów: ocena bdb 100-90%, db+ 89-80%, db 79-75%, dst+ 74-70%, dst 69-60%.

Zakres tematów:

1. Pedagogika specjalna w klasyfikacji nauk.

2. Przedmiot, podmiot, cele i zadania pedagogiki specjalnej.

3. Interdyscyplinarność pedagogiki specjalnej.

4. Działy i subdyscypliny pedagogiki specjalnej.

5. Pedagogika specjalna w ujęciu historycznym.

6. Zmiany postaw wobec niepełnosprawności – modele niepełnosprawności.

7. Rewalidacja, rehabilitacja i inne działania w pedagogice specjalnej.

8. System kształcenia i wychowania specjalnego.

9. Pedagogika specjalna w systemie oświatowym – szkoły specjalne, integracyjne i inkluzyjne (włączające).

10. Specjalne potrzeby edukacyjne – uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

11. Przygotowanie szkoły do pracy z dzieckiem z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego. Prezentacja wyników badań.

12. Proces przystosowania się do niepełnosprawności.

13. Niepełnosprawność intelektualna i podstawowe problemy oligofrenopedagogiki.

14. Uszkodzenia słuchu - podstawowe problemy surdopedagogiki.

15. Uszkodzenia wzroku - podstawowe problemy tyflopedagogiki.

16. Choroba przewlekła – podstawowe problemy pedagogiki terapeutycznej.

17. Wsparcie osób niepełnosprawnych.

18. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie.

Metody dydaktyczne:

wykład połączony z prezentacją multimedialną

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala 105
Beata Skotnicka, Mei Zhang 48/46 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bielska 62
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.