Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium z metodologią badań arteterapeutycznych s. 1 06-AR-S1-13
Proseminarium (P) semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Babbie E.: Badania społeczne w praktyce, PWN, 2004.

Banks M.: Materiały wizualne w badaniach jakościowych. PWN, Warszawa 2013.

Creswell J.W.: Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, wyd. UJ, 2013

Fankfort- Nachmias Ch., Nachmias D.: Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, 2001.

Jemielniak D.: Badania jakościowe, PWN, Warszawa 2012.

Flick U.: Projektowanie badania jakościowego, Wyd. PWN, Warszawa, 2010.

Gibbs G.: Analizowanie danych jakościowych. PWN, Warszawa 2011.

Krasoń, K., Konieczna – Nowak L.: Sztuka, terapia, poznanie. W stronę podejścia indywidualizującego w badaniach muzykoterapeutycznych, PWN Warszawa, 2016.

Leavy P.: Metoda spotyka sztukę. Praktyki badawcze oparte na sztuce. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, 2018.

Łobocki M.: Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Warszawa, PWN

Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2007.

Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, red. S. Palka 1998.

Pilch T., Bauman T.: Zasady badań pedagogicznych. Warszawa, wyd. Żak, 2010.

Podstawy metodologii badań w pedagogice, Red. S. Palka GWP, 2010.

Silverman D.: Prowadzenie badań jakościowych. PWN, Warszawa 2008.

Silverman D.: Interpretacja danych jakościowych. PWN, Warszawa 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena będzie wynikała z punktowanej aktywności studentów oraz pracy zaliczeniowej o charakterze pisemnym dotyczącej naukowego zagadnienia z obszaru badań opartych na sztuce i prezentacji procedury metodologicznej.

Zakres tematów:

Metodologiczne podstawy badań naukowych - indeks podstawowych pojęć i zagadnień metodologicznych.

Elementarne zasady, reguły i cele eksploracji naukowej a użyteczność, znaczenie i funkcje metodologii w procesie budowania teorii naukowej- wprowadzenie do tematyki.

Ogólne dyrektywy metodologiczne jako wykładnia procesu poznawania i odkrywania zjawisk w obszarze badań opartych na sztuce.

Podstawy metodologiczne budowania teorii naukowej.

Znaczenie, cechy i funkcje teorii w badaniach naukowych. Wiedza potoczna a teoria naukowa- warunki i kryteria różnicujące.

Strategie badań o charakterze idiograficznym i nomotetycznym. Aspekty różnicujące w procedurze jakościowej i ilościowej. Komplementarność badań w i znaczenie triangulacji.

Badania jakościowe w relacji do badań opartych na sztuce.

Badania oparte na sztuce.

Analiza materiału badawczego.

Implementacja wiedzy metodologicznej w proces indywidualnej eksploracji naukowej- elementarne warunki i zasady poprawności metodologicznej badań własnych w kontekście pracy dyplomowej.

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja, metody problemowe, praca z tekstem.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala 1
Małgorzata Łączyk 11/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Grażyńskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.