Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy teoretyczne arteterapii z metodyką 06-AR-S1-24
Wykład (W) semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Buber M., Ty i ja. Wybór pism filozoficznych, Wydawnictwo „PAX”, Warszawa 1992

Florczykiewicz J., Józefowski J, Arteterapia w edukacji i resocjalizacji, Oficyna Wydawnicza UPH, Siedlce 2011

Gładyszewska - Cylulko J., Arteterapia w pracy pedagoga. Teoretyczne i praktyczne podstawy terapii przez sztukę, Impuls, Kraków 2011

Gołaszewska M. Zarys etyki. Problematyka, metody, teorie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1973

Grzesiuk L. (red.), Psychoterapia. Szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995

Gilroy A., Arteterapia-badania i praktyka, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2009

Józefowski E., Arteterapia w sztuce i edukacji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012

Krasoń K., Konieczna-Nowak L., Sztuka – terapia - poznanie. W stronę podejścia indywidualizującego w badaniach muzykoterapeutycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016

Karolak W., Kaczorowska B. (red.), Arteterapia. Od rozważań nad teorią do zastosowań praktycznych, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2011

Karolak W., Kaczorowska B., Arteterapia w medycynie i edukacji, WSHE, Łódź 2008

Karolak W., Rysunek w arteterapii, WSHE, Łódź 2005

Kępiński A., Rytm życia, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2000

Lowen A., Duchowość ciała. Jak uleczyć ciało i duszę, Warszawa Jacek Santorski & Co., 2006

Łoza B, Chmielnicka-Plaskota A., Arteterapia: teoria, praktyka, projekty, część 1. Teoria, Difin, Warszawa 2014

Łoza B., Chmielnicka-Plaskota A., Rudowski T. (red.), Arteterapia. Od teorii do terapii. Podręcznik przedmiotu, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2013

Malchiodi C.A., Arteterapia. Podręcznik, Harmonia Universalis, Gdańsk 2014

Olechnowicz H. (red.), Opowieści terapeutów, WSIP, Warszawa 1997

Olechnowicz H. (red.), Drugie opowieści terapeutów, WSIP, Warszawa 2000

Stegemann T, Hitzler M., Blotevogel M., Arteterapie dla dzieci i młodzieży. Muzykoterapia, choreoterapia, terapia sztuką, Harmonia, Gdańsk 2015

Szulc W. (red.), Arteterapia jako dyscyplina akademicka w krajach europejskich, Oficyna Wydawnicza „Atut”, Wrocław 2010

Szulc W., Arteterapia. Narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki, „Difin”, Warszawa 2011

Rudowski T., Arteterapia - inspiracje i wartości, Wydawnictwo IPSIR UW, Warszawa 2007

Rudowski T., Edukacja i terapia przez sztukę: arteterapia w świetle teorii doznań transakcyjnych, Eneteia, Warszawa 2013

Rudowski T., Studia nad arteterapią w ujęciu aksjologiczno-psychologicznym, „Difin”, Warszawa 2014

Żukowska A.M., Edukacyjny i terapeutyczny aspekt sztuki, Wydawnictwo UMCS, Lublin

2013

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Czabała J. C., Czynniki leczące w psychoterapii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997

Borowska-Beszta. Echa ekspresji. Kulturoterapia w andragogice specjalnej, „Impuls”, Kraków 2008

Furmanowska M. (red.) Art in education and therapy. Sztuka w wychowaniu i terapii, Oficyna Wydawnicza „Atut”, Wrocław 2014

Józefowski E., Stefańska a., Szabelska-Holeksa M., O arteterapii, edukacji i sztuce -teksty rozproszone i niepublikowane, Wydawnictwo UAM, Poznań 2012

Olechnowicz H., Dziecko własnym terapeutą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000

Oster G.D., Gould P., Rysunek w psychoterapii, GWP, Gdańska 2007

Pędzich Z.(red.), Psychoterapia tańcem i ruchem. Teoria i praktyka, GWP, Gdańsk 2013

Pędzich Z.(red.), Psychoterapia tańcem i ruchem. Terapia indywidualna i grupowa, GWP, Gdańsk 2013

Stańko-Kaczmarek M., Arteterapia i warsztaty edukacji twórczej, „Difin”, Warszawa 2013

1) Dwie nerwice dziecięce / Sigmund Freud ; przeł. Robert Reszke. - Warszawa : Wydawnictwo KR, 2000

2) Objaśnianie marzeń sennych / Sigmund Freud ; przeł. Robert Reszke. - Warszawa : Wydawnictwo KR, 1996

3) Słownik psychoanalizy / Stig Fhanér ; przekł. Jacek Kubitsky. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1996

4) Rembowski, Metoda projekcyjna w psychologii dzieci i młodzieży, Warszawa, PWN 1986

5) Braun--Gałkowska, Rysunek projekcyjny, Kraków 2016.

6) Jungowska psychologia marzeń sennych : psychologia snów od Freuda i Junga po inspiracje współczesne / Zenon Waldemar Dudek. - Wyd. 3 przejrz. i poszerz. - Warszawa : "Eneteia" Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2010

7) Mandala : symbolika człowieka doskonałego / Carl Gustav Jung ; przeł. Magnus Starski. - Poznań : Brama Książnica Włóczęgów i Uczonych, 1993

8) Twórczość a rozwój umysłowy dziecka / Viktor Lowenfeld, W. Lambert Brittain, PWN, Warszawa 1977.

9) M. Tyszkiewicz, Psychopatologia ekspresji, PWN, Warszawa 1987.

10) "Gorzki smak Art brut", Warszawa 2016

11) A. Kępiński, Schizofrenia, Warszawa 1974

12) E. Głowacka, Artediagnoza: psychologiczna specyfika twórczości plastycznej dzieci neurotycznych, UJ, Kraków 2006.

13) H. Kwiatkowska, Arteterapia, Lublin 1991.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową z przedmiotu składać się będzie wynik kolokwium obejmującego tematykę wykładów. Student przygotowuje się do kolokwium z zakresu zagadnień teoretycznych omawianych podczas wykładów oraz wiedzy zdobytej samodzielnie poprzez studiowanie literatury.

Kryterium oceny jest % poprawnych odpowiedzi: 90 - 100% bdb; 80 - 89% +db; 70 - 79% db; 60 - 69% +dst; 50 - 59% dst.

Zakres tematów:

1. Arteterapia - wprowadzenie do podejść klinicznych . Konstruowanie procesu terapeutycznego.

2. Teorie psychoanalityczne i ich wykorzystanie w arteterapii.

3. Teorie analityczne i relacji z obiektem.

4. Podejścia humanistyczne.

5. Terapie poznawczo-behawioralne oraz ciała i umysłu.

6. Arteterapia narracyjna i reminiscencyjna.

7. Arteterapia skoncentrowana na rozwiązaniu

8. Arteterapia rozwojowa.

9. Terapie ekspresyjne.

10. Podejście multimodalne w arteterapii.

11. Psychopatologia ekspresji.

12. Art brut a proces terapeutyczny

13. Artediagnoza.

14. Arteterapia grupowa i jej zastosowanie w procesach socjoterapii i resocjalizacji

15. Etyka arteterapeuty

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacja multimedialna, prezentacja video

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala 103
co drugi czwartek (parzyste), 11:30 - 13:00, sala P
Edyta Nieduziak 11/14 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Grażyńskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.