Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy teoretyczne arteterapii z metodyką 06-AR-S1-24
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

• Gładyszewska-Cylulko, B J., Arteterapia w pracy pedagoga, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011

• Karolak W., Kaczorowska B.(red.), Arteterapia. Od rozważań nad teorią do zastosowań praktycznych, Wydawnictwo Akademii Hum.-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2011

• Krasoń K., Dziecięce odkrywanie tekstu literackiego. Kinestetyczne interpretacja liryki, Katowice 2005

• Krasoń K., Konieczna-Nowak L., Sztuka. Terapia. Poznanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

• Łoza B., Chmielnicka-Plaskota A. (red.), Arteterapia część 1, 2 i 3, Difin, Warszawa 2016

• Malchiodi C. A. (red.), Arteterapia. Podręcznik, przekł. E. Bochenek, Harmonia Universalis, Gdańsk 2012.

Lektura uzupełniająca:

1) Rembowski, Metoda projekcyjna w psychologii dzieci i młodzieży, Warszawa, PWN 1986

2) S. Buchalter, Terapia sztuką, Zysk i S-ka, Poznań 2006.

3) C. E. Hill, Sen w psychoterapii, GWP, Gdańsk 2000

4) C.G. Jung, Mandala. Symbolika człowieka doskonałego, Brama, Poznań 1993

5) H.Kaduson, Ch. Schaefer, Zabawa w psychoterapii, GWP, Gdańsk 2002.

6) M. Piszczek, Terapia zabawą. Terapia przez sztukę, Warszawa 1997.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny jest przygotowanie projektu terapeutycznego dla wybranego studium przypadku. Projekt powinien zawierać następujące części: określenie celów terapeutycznych, odwołanie do założeń teoretycznych, plan terapii, przykładowy konspekt zajęć, uwagi organizacyjne i ewaluacyjne. Każdą z tych części jest punktowana, suma punktów decyduje o ocenie, przy czym projekt powinien zawierać wszystkie części.

Skala ocen:

20 - 19 pkt. bdb; 18 - 17 pkt. +db; 16 - 15 pkt. db; 14 - 13 pkt.+ dst.;12 -11 pkt. dst.

Zakres tematów:

1. Praktyczny wymiar arteterapii: podstawowe wymogi konstruowania programów terapeutycznych

Arteterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą

2. Artepsychoterapia dzieci

3. Artetrapia dzieci z doświadczeniami traumatycznymi

4. Arteterapia w pracy z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi

5. Arteterapia w pracy z młodzieżą w okresie adolescencji

Arteterapia w pracy grupowej

6. Arteterapia jako pomoc psychologiczna

7. Arteterapia par i rodzin

8. Arteterapia osób doświadczonych przemocą domową

9. Arteterapia jako wspomaganie procesów socjalizacyjnych

10. arteterapia w pracy z grupami wsparcia

Arteterapia w pracy z dorosłymi

11. Arteterapia w leczeniu uzależnień

12. Arteterapia w PTSD

13. Arteterapia jako pomoc w terapiach krótkoterminowych i pracy z osobami w sytuacjach kryzysowych

14. Arteterapia w leczeniu osób chorych psychicznie

15. Arteterapia jako wspomaganie procesów opóźniających procesy demencyjne

Metody dydaktyczne:

metoda projektu,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 420
Edyta Nieduziak 11/14 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Grażyńskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.