Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka edukacji polonistycznej w edukacji wczesnoszkolnej (część 2) 06-PE-EWP-S1-06
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Frankiewicz W. (1983). Technika swobodnych tekstów jako metoda kształcenia myślenia twórczego. Warszawa.

2. Gajda J. (2008). ABC Mądrego Rodzica. Skuteczna nauka ortografii. Gliwice.

3. Ganczarska M. (2004). Metoda rysunkowych ogniw ortograficznych. Opole.

4. Gołębniak D., Teusz G. (1996). Edukacja poprzez język. Warszawa.

5. Iwanowicz M. (2004-6). Sztuka pisania wypracowań. Łódź.

6. Jedut A., Pleskot A. (1991). Nauczanie ortografii w klasach I - III. Poradnik dla nauczyciela. Warszawa.

7. Jóźwicki T. (1984). Opowiadanie jako forma wypowiedzi w klasach początkowych. Warszawa.

8. Kita M. (2001). Testy z wiedzy o języku polskim. Warszawa.

9. Kłakówna Z. A. (1994). Sztuka pisania. Ćwiczenia redakcyjne dla klas IV - VI. Zeszyt ucznia.. Warszawa -Kraków.

10. Kowal J. (1994). O sztuce pisania wypracowań. Kielce.

11. Mnich M.(2002). Sprawność językowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Kraków.

12. Nożyńska-Demianiuk A. (2011). Ćwiczenie czyni mistrza. (kolejne części: Opowiadanie. Opis. Sprawozdanie. Formy użytkowe. Charakterystyka itd.).Poznań.

13. Polański E., Jakubowicz A., Dyka F.(1996) Ortografia i interpunkcja w nauczaniu początkowym. Łódź.

14. Polański E., Rychlik A. (2006). Ortografia i interpunkcja w zintegrowanym kształceniu wczesnoszkolnym. Mysłowice.

15. Semenowicz H. (1973). Poetycka twórczość dziecka. Warszawa.

16. Skrzypiec W. (1992). Ćwiczenia gramatyczno - ortograficzne i stylistyczne w klasach 1 - 3. Warszawa.

17. Słodownik-Rycaj E. (2001). Gry i zabawy językowe. Warszawa.

18. Węglińska M. (1989). Opis jako forma wypowiedzi w klasach początkowych. Warszawa.

19. Węglińska M. (1997). Opowiadanie jako forma wypowiedzi w klasach początkowych. Kraków.

20. Więckowski R. (1985). Ćwiczenia słownikowo-frazeologiczne i syntaktyczne w klasach początkowych. Warszawa.

21. Wiśniewska H. (red.) (2000). Gry i zabawy w kształceniu językowym. Lublin.

22. Wypych A. (2008) Wspieranie werbalnego rozwoju dziecka. Gdańsk.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności własnej studentów. Samodzielne przygotowanie i przeprowadzenie zabaw językowych rozwijających sprawność słownikową, słowotwórczą, fleksyjną, składniową, z zakresu organizacji tekstu, ortografii i interpunkcji. Opracowanie i zaprezentowanie w zespołach dwuosobowych pomocy dydaktycznych egzemplifikujących zastosowanie metod werbalnych i wizualnych w kształceniu sprawności ortograficznej dzieci najmłodszych. Zbudowanie modelu determinantów warunkujących sprawność ortograficzną uczniów. Wykazanie się umiejętnością krytycznej oceny i celowego doboru wartościowych gier ortograficznych i dostosowanych do potrzeb uczniów najmłodszych słowniczków ortograficznych.

Zakres tematów:

1. Model systemowy i komunikacyjny w kształceniu językowym uczniów najmłodszych.

2. Językowa norma dynamiczna i statyczna w ocenie wypowiedzi pisemnych uczniów.

3. Proces nauczania ortografii, nauka o języku w edukacji zintegrowanej.

4. Dyktando autokontrolne – ewaluacja umiejętności poprawnego pisania studentów.

5. Dyktando metodą "chodziarza" i inne propozycje nowatorskich rozwiązań metodycznych w edukacji językowej dzieci najmłodszych.

6. Ortografia i gramatyka w nauczaniu zintegrowanym - zasady nauczania, sposoby integrowania, rodzaje ćwiczeń ortograficznych.

7. Rodzaje ćwiczeń doskonalących umiejętność tworzenia tekstu i rozwijające sprawność systemową uczniów najmłodszych: słownikowe, słowotwórcze, fleksyjne, składniowe, z zakresu organizacji tekstu, ortograficzne i interpunkcyjne.

8. Determinanty kształcenia sprawności ortograficznej uczniów najmłodszych-budowanie propozycji modelu.

9. Ortograficzne gry planszowe i ich wykorzystanie w kształceniu zintegrowanym.

10.Praca ze słowniczkiem ortograficznym - kryteria doboru słowniczków do pracy z uczniami najmłodszymi.

11. Nowatorskie rozwiązania metodyczne w edukacji językowej dzieci najmłodszych - opracowywanie propozycji własnych ćwiczeń z wykorzystaniem mnemotechnicznych metod werbalnych i wizualnych.

12. Ocena tekstu dziecięcego na poziomie graficznym, gramatycznym, semantycznym, pragmatycznym- ćwiczenia praktyczne.

13. Cechy strukturalne i językowe podstawowych form wypowiedzi zarówno użytkowych, jak i szkolnych.

14. Twórcza aktywność uczniów klas początkowych i sposoby jej rozwijania.

15. Posumowanie zajęć - zajęcia powtórzeniowe, omówienie zagadnień egzaminacyjnych

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, metoda uczenia się we współpracy, metoda działań praktycznych, metoda oglądowa, projekt edukacyjny, metoda odwróconej klasy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 108
Małgorzata Mnich 25/25 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 108
Małgorzata Mnich 25/25 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 13:45 - 15:15, sala 108
Małgorzata Mnich 26/25 szczegóły
4 każdy poniedziałek, 15:30 - 17:00, sala 108
Małgorzata Mnich 24/25 szczegóły
5 każdy poniedziałek, 17:15 - 18:45, sala 108
Małgorzata Mnich 14/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)