Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy asystenta rodziny 12-PE-AR-S1-6MPAR
Ćwiczenia (C) semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

B. de Barbaro, Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 1999 (rozdz. 1-3, 8-9).

M. McGoldrick, R. Gerson, S. Shellenberger, Genogramy. Rozpoznanie i interwencja, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 2007, s. 31-80. / rozdz. 2.

I. Krasiejko, Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w pracy socjalnej, Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk” 2010, s. 108-152, s. 164-192, s. 193-245.

I. Krasiejko, Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w pracy socjalnej, Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk” 2010, s. 49-86, s. 152-164.

I. Krasiejko, Asystentura rodziny. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne, Warszawa: Wydawnictwo MRPiPS 2016, s. 54-97, s. 98-118.

I.Krasiejko, Rodzina z dziećmi, rodzina dysfunkcyjna : pedagogika, praca socjalna, terapia, Warszawa: Wydawnictwo Difin 2019.

P. Domaradzki, J. Krzyszkowski, M. Sosnowski, A. Włoch, Superwizja pracy socjalnej dla praktyków, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016, s. 17-29, s. 79-150.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium: Ocenie podlegają odpowiedzi studenta na pytania problemowe zawarte w arkuszu kolokwium.

Kolokwium w formie pisemnej, termin egzaminu ustalony ze studentami, czas trwania 45 min., kolokwium zaliczone pozytywnie w przypadku uzyskania przez studenta 51% punktów.

Wyniki kolokwium będą ogłaszane są zgodnie z Regulaminem studiów w UŚ. Niezaliczone kolokwium należy poprawić w formie ustnej; zakres treści nie ulega zmianie.

Analiza przypadku: Sprawdzenie umiejętności grupowego zaprezentowania przygotowanego projektu dotyczącego analizy indywidualnego przypadku. Ocenia jest uzależniona od rodzaju wybranych metod, sposobu przedstawienia prezentacji, oraz wyboru literatury źródłowej .

Aktywność w trakcie zajęć: Wymagana znajomość treści przedmiotu przedstawianych na ćwiczeniach i zagadnień z literatury

Zakres tematów:

1.Wprowadzenie do przedmiotu. Profil zawodowy i psychospołeczny asystenta rodziny.

2./3./4. Podejście systemowe do pracy z rodziną (zasady i prawa funkcjonujące w rodzinie, mity rodzinne, atom społeczny oraz genogram i ekogram rodziny).

5./6.Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w pracy asystenta rodziny (techniki i metody PSR).

7./8. Empowerment jako innowacyjne podejście w pracy socjalnej w kontekście rozwiązywania problemów społecznych.

9. Interwencja kryzysowa w pracy asystenta rodziny.

10./11. Etapy metodycznego działania asystenta rodziny (diagnoza, plan pracy z rodziną, realizacja planu, ocena okresowa, zakończenie współpracy, okresowy monitoring). Dokumentacja w pracy asystenta rodziny.

12./13./14 Praca z indywidualnym przypadkiem (niepełnosprawność/długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego, mniejszość etniczna).

15. Superwizja w pracy asystenta rodziny.

Metody dydaktyczne:

W trakcie zajęć będą stosowane klasyczne metody problemowe (metoda przypadków, sytuacyjna, gry dydaktyczne, giełda pomysłów) oraz metody praktyczne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 08
Kinga Konieczny-Pizoń 12/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bielska 62
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.