Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Moduł fakultatywny WoWS-6: Dylematy śląskiej tożsamości 05-SO-WS-S1-DS
Wykład (W) semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1. Encyklopedia Socjologii.

2. Sto lat socjologii polskiej: od Supińskiego do Szczepańskiego: wybór tekstów., J. Szacki (red.) Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995.

3. Anderson B., 1997: Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu. Przeł. S. Amsterdamski. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak; Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.

4. Babiński G., 1998: Metodologiczne problemy badań etnicznych. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

5. Błaszczak-Wacławik M., Błasiak W., Nawrocki T., 1990: Górny Śląsk. Szczególny przypadek kulturowy, Kielce: Wydawnictwo Naukowe Jan Szumacher.

6. Bokszański Z., 2005: Tożsamości zbiorowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

7. Dobrowolski P., 1972: Ugrupowania i kierunki separatystyczne na Górnym Śląsku i w Cieszyńskiem w latach 1918–1939. Warszawa, Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

8. Dyba M., 1992: Śląskie drogi od X w. do 1939 r. Katowice: Kuratorium Oświaty: Sejmik Samorządowy Województwa Katowickiego.

9. Halbwachs M., 2008: Społeczne ramy pamięci. Przeł. M. Król. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

10. Kaczmarek R., 2006 a: Gorny Śląsk podczas II wojny światowej: między utopią niemieckiej wspolnoty narodowej a rzeczywistością okupacji na terenach wcielonych do Trzeciej Rzeszy. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

11. Kijonka J. 2016: Tożsamość współczesnych Górnoślązaków, Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”, Thesaurus Silesiae.

12. Kłoskowska A., 1996: Kultury narodowe u korzeni. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

13. Kunce A., Kadłubek Z., 2007: Myśleć Śląsk. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

14. Nawrocki T., 2001: W kręgu mitów. W: M.S. Szczepański (red.): Jaki region? Jaka Polska?

15. Jaka Europa? Studia i szkice socjologiczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

16. Nawrocki T., 2006: Trwanie i zmiana lokalnej społeczności górniczej na Górnym Śląsku: na przykładzie Murcek. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

17. Nijakowski L.M. (red.), 2004: Nadciągają Ślązacy: czy istnieje narodowość śląska? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

18. Nowicka E., 2004: Etniczność w procesie przemian. W: „Przegląd Polonijny”, nr 3.

19. Ossowski S., 1984: O ojczyźnie i narodzie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

20. Popiołek K., 1972: Historia Śląska: od pradziejów do 1945 roku. Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.

21. Sekuła E.A., 2009: Po co Ślązakom potrzebny jest naród. Niebezpieczne związki między autonomią i nacjonalizmem. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

22. Szacka B., 2006: Czas przeszły, pamięć, mit. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna.

Zakres tematów:

1. Socjologiczna refleksja nad śląską tożsamością na Górnym Śląsku.

2. Podstawowe pojęcia - etniczność, tożsamość, pamięć, regionalizm.

3. Konteksty śląskiej tożsamości.

4. Górnoślązacy po obu stronach granicy.

5. Tożsamość współczesnych mieszkańców Górnego Śląska.

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami konwersatorium.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 13:45 - 15:15, sala 233
Justyna Kijonka 18/19 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.