Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium W6-EK-S2-PRM
Proseminarium (P) semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Boć J. Miodek J. (konsultacja filologiczna), Jak pisać pracę magisterską. Ciechowska M., Szymańska M., Wybrane metody jakościowe w badaniach pedagogicznych, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2017.

Gajda S., Styl naukowy (w:) Współczesny język polski, [Wyd.3.], red. J. Bartmiński, Wydawnictwo UMSC, Lublin 2010, s. 173-189; [Oddział Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, sygn. 97200].

Hajduk Z., Ogólna metodologia nauk, Wydaw. KUL, Lublin 2005; [sygn. BG 343826].

Heller M., Jak być uczonym?, Copernicus Center Press Sp. z o.o., Kraków 2017.

Kamiński S., Nauka i metoda : pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Wydaw. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1992; [Oddział Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, sygn. 71556].

Kubinowski D., Nowak M. (red.), Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, Wyd. Impuls, Kraków 2006.

Maćkiewicz J. , Jak pisać teksty naukowe?, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1995; [sygn.G161028].

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2010.

Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie[Biblioteka Cyfrowa UŚ], red. D. Kubinowski, M. Nowak, Wyd. Impuls, Kraków 2006; [Biblioteka Cyfrowa UŚ http://bc.bg.us.edu.pl/publication/4188 ].

Mikołajczak S., Składnia tekstów naukowych. Dyscypliny humanistyczne, Wydaw. Naukowe UAM, Poznań 1990; [sygn.N351/40].

Pieter J. Ogólna metodologia pracy naukowej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich- Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1967; [sygn. BG 65786].

Pieter J., Z zagadnień pracy naukowej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1974; [sygn. 20765p].

Rachwałowa M., Słownictwo tekstów naukowych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich- Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1986; [Oddział Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, sygn. 64956].

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wyd. Śląsk, Katowice 1999; [Oddział Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, sygn. 79010].

Wąchocka E., Współczesne metody badań teatralnych, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2003;[Oddział Biblioteki UŚ w Cieszynie, sygn. 12788/1br-12788/3br].

Weiner J., Technika pisania i prezentowania prac naukowych. Publikacja naukowa, praca seminaryjna, praca magisterska, referat, poster, Skrypty Uczelniane 667, UJ, Kraków 1992; [Oddział Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie ,sygn. 11386 br].

Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Wydaw. Żak, Warszawa1995; [Oddział Biblioteki UŚ w Cieszynie, sygn. 34688/1p - 34688/6p].

Literatura przedmiotu niezbędna studentowi dla realizacji wybranego tematu pracy proseminaryjnej

Literatura uzupełniająca:

„Śląskie Miscellanea”, Wydaw. Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, Komisja Historycznoliteracka PAN, Oddział w Katowicach, Katowice,, t.1.( 1980)- t.24 (2012) (wybrane artykuły); [Biblioteka Cyfrowa UŚ http://bc.bg.us.edu.pl/publication/11336 -].

Literatura przedmiotu pomocna studentowi dla realizacji wybranego tematu pracy proseminaryjnej

Metody i kryteria oceniania:

1.Analiza tekstów naukowych i dyskusja.

Wymagania merytoryczne: wymagana wnikliwa lektura literatury przedmiotu wskazanej w sylabusie, będącej podczas zajęć seminaryjnych przedmiotem pogłębionej analizy oraz dyskusji.

Kryteria oceny: umiejętność samodzielnej, krytycznej lektury różnorodnych tekstów naukowych, stanowiących efekt badań podejmowanych w obszarze nauk humanistycznych i nauk społecznych;

umiejętność interpretowania i dyskutowania o tekstach naukowych;

znajomość podstawowej terminologii naukowej z obszaru nauk humanistycznych i nauk społecznych;

poprawność językowa wypowiedzi.

Przebieg procesu weryfikacji:

zgodnie z harmonogramem przyjętym dla danej grupy ćwiczeniowej

Zakres tematów:

Problematyka proseminarium obejmuje:

• elementarną wiedzę z podstaw nauk humanistycznych i nauk społecznych (zgodnie ze współcześnie przyjętą klasyfikacją nauk)

• podstawowe kwestie z zakresu metodologii pracy naukowej ze szczególnym uwzględnieniem metodologii nauk humanistycznych i nauk społecznych

• poznanie strategii badawczych obowiązujących współcześnie w naukach humanistycznych i naukach społecznych

• poznanie mechanizmów komunikacji naukowej i językowych wykładników stylu naukowego

• wdrażanie w samodzielną lekturę tekstów naukowych, stanowiących efekt badań podejmowanych w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych

• wyposażanie w umiejętność poddawania tekstów naukowych z obszaru nauk humanistycznych i nauk społecznych pogłębionej analizie i refleksji krytycznej

• poznanie podstawowych technik realizacji prac badawczych z obszaru nauk humanistycznych i nauk społecznych

• poznanie różnorodnych gatunków tekstu naukowego,

• poznanie elementów warsztatu dotyczącego pisania tekstów naukowych,

• wyposażenie w umiejętność przygotowania prac pisemnych o charakterze naukowym w obszarze związków edukacji i kultury, praktyk kulturowych.

Metody dydaktyczne:

metody podające – objaśnienie i/lub wyjaśnienie;

metody problemowe –metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 244
Mirosława Pindór 10/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bielska 62
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.