Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia W2-S1BT19-1BT-07
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Górska E. 2007. Ergonomia. Projektowanie, diagnoza, eksperymenty. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Wyd. 2. (ISBN: 978-83-7207-710-X)

Wróblewska M. Ergonomia. Książka elektroniczna Rozmiar pliku: 911KB; Rodzaj pliku: PDF Cena 15.00 zł - 23.18 zł: http://www.eduskrypt.pl/ebook-ergonomia-734.htm

Koradecka D. (red.). 1997. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. T1 i 2. CIOP.

Kozłowski S., Nazar K. 1999. Wprowadzenie do fizjologii klinicznej. PZWL, Warszawa.

Górski J.(red). 2006. Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego WL PZWL sp. z o.o. (ISBN /ISSN: 83-200-3250-4).

Indulski J. (red.). 1999. Higiena pracy. T. 1, 2. Instytut Medycyny Pracy, Łódź.

Lewandowski J. (red.) 1995. Ergonomia. Materiały do ćwiczeń i projektowania. Marcus, Łódź.

Olszewski J. 1993. Podstawy ergonomii i fizjologii pracy. Poznań.

Nowakowski J. (red). 1981. Nauka o pracy. Warszawa.

Idczak D. 1999. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy .Wyd. BHP i PPOŻ (ISBN: 83-71872-52-6)

Miesięczniki: Wiedza i Życie, Świat Nauki, Komputerowe bazy danych.

oraz opcjonalne piśmiennictwo z dodatkowej listy przekazanej studentom oraz konspekty przygotowane przez prowadzących

Metody i kryteria oceniania:

Łączna ocena końcowa : Średnia ważona z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia, będących warunkami zaliczenia laboratoriów i wykładów. Waga średniej ocen za protokoły ćwiczeń: 0,45, waga średniej ocen z kolokwium obejmujących treści ćwiczeń i wykładów: 0,45 oraz obligatoryjne zaliczenie końcowego testu z treści wykładów.- waga; 0,10. (krótki test po zakończeniu zajęć)

Zakres tematów:

1. Podstawy wiedzy o bezpieczeństwie pracy i ergonomii: zasady ekologiczne i antropometria

2. Fizjologia i ergonomia wysiłków fizycznych, wysiłki statyczne, monotonia i monotypowość, wydolność fizyczna, motoryczność

3. Wydatek energetyczny i odżywianie człowieka pracującego

4. Oddziaływania czynników środowiska pracy - normowanie i zasady ochrony: mikroklimat, oświetlenie, hałas, czynniki chemiczne i fizyczne

5. Praca informacyjna - operatorska i umysłowa - uwarunkowania fizjologiczne i zasady ergonomicznego kształtowania

Metody dydaktyczne:

Zajęcia laboratoryjne wg schematu rozkładu czasu: bieżąca kontrola wiadomości i wykonania protokołów z poprzednich zajęć (15 min), opcjonalna samodzielna aktywność studentów - prezentacja wybranych problemów (0-15 minut), prezentacja bieżącego materiału, dyskusja wybranych problemów i wykonanie doświadczeń lub realizacja protokołu ćwiczeniowego wg karty pracy (70-55 minut), podsumowanie (5 minut)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 13:45 - 15:15, sala Aula
Marek Kaczmarzyk 19/19 szczegóły
2 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala Aula
Marek Kaczmarzyk, Kamila Wiśniewska, Kinga Surmiak-Stalmach 20/20 szczegóły
3 każdy wtorek, 15:30 - 17:00, sala Aula
Kinga Surmiak-Stalmach 20/20 szczegóły
4 każdy wtorek, 17:15 - 18:45, sala Aula
Kamila Wiśniewska 20/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 9
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.