Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy struktury Eukaryota W2-S1BT19-1BT-14
Wykład (W) semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 4
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Szweykowska A., Szweykowski J. 2004. Botanika (Morfologia: tom I). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

- Ostrowski K. 1988. Histologia. PZWL, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

- Gorczyński T. 1977.Ćwiczenia z botaniki. PWN, Warszawa.

- Malinowski E. 1973. Anatomia roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

- Kilarski W. 2003. Strukturalne podstawy biologii komórki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

- Hejnowicz Z. 2005. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych. Wydawnictwo Naukowe PWN ,Warszawa.

- Sawicki W. 2009. Histologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

- Ovalle W.K., Nahirney P.C. 2008. Netter’s Essentials Histology. Elsevier Inc.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny. Egzamin ma charakter sprawdzianu pisemnego zawierającego 20 pytań w formie testowej, opisowej lub problemowej. Czas przeznaczony na egzamin – 100 minut.

Egzamin oceniany jest w czterostopniowej skali ocen (niedostateczna, dostateczna, dobra, bardzo dobra), z uwzględnieniem ocen pośrednich (dostateczny plus, dobry plus).

bdb – student bezbłędnie definiuje podstawowe pojęcia opisujące komórkę prokariotyczną i eukariotyczną, bezbłędnie klasyfikuje podstawowe typy tkanek roślinnych i zwierzęcych oraz bezbłędnie opisuje ich organizację, a także potrafi bezbłędnie porównywać strukturę i funkcje poznanych tkanek roślinnych i zwierzęcych.

db - student definiuje podstawowe pojęcia stosowane w histologii, prawidłowo klasyfikuje podstawowe typy tkanek roślinnych i zwierzęcych oraz opisuje ich organizację, a także potrafi porównywać strukturę i funkcje poznanych tkanek.

dst - student jedynie definiuje, jednak nie wykorzystuje wybranych pojęć stosowanych w histologii, ma problemy z prawidłową klasyfikacją podstawowych typów tkanek roślinnych i zwierzęcych oraz opisem ich organizacji, a także z porównaniem struktury i funkcji poznanych tkanek.

ndst – student nie definiuje podstawowych pojęć stosowanych w histologii, nie potrafi prawidłowo klasyfikować podstawowych typów tkanek roślinnych i zwierzęcych oraz nieprawidłowo opisuje ich organizację, a także błędnie porównuje strukturę i funkcje poznanych tkanek.

Zakres tematów:

Podstawy struktury komórki eukariotycznej.

Porównanie struktury komórek pro- i eukariotycznych.

Porównanie struktury komórki roślinnej i zwierzęcej (budowa i funkcje błon biologicznych. Budowa i funkcje podstawowych struktur i organelli komórkowych, np. ściany komórkowej, cytoplazmy, cytoszkieletu, wakuol, siateczki śródplazmatycznej, aparatu Golgiego, lizosomów, mitochondriów, plastydów.

Podstawy struktury jądra komórkowego.

Porównanie budowy i funkcji tkanek zwierzęcych.

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych, dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala Aula
Weronika Rupik, Robert Hasterok 84/79 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Bankowa 9)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)