Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy genetyki W2-S1BT19-1BT-22
Laboratorium (L) semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

- Brown T.A. 2012. Genomy. Wydawnictwo Naukowe PWN

- Fletcher H.L., Hickey G.I. i Winter P.C. 2011. Krótkie wykłady. Genetyka. Wydawnictwo Naukowe PWN

- Gajewski W. 1987. Genetyka ogólna i molekularna. Wydawnictwo Naukowe PWN

- Turner P.C., McLennan A.G., Bates A.D., White M.R.H. 2007. Krótkie Wykłady. Biologia Molekularna. Wydanie II, PWN, Warszawa

- Węgleński P. 2006. Genetyka Molekularna. PWN, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie ćwiczeń przeprowadzane są pisemne kolokwia obejmujące swoim zakresem treści prezentowane na poprzednich zajęciach. Kolokwia obejmują zagadnienia teoretyczne jak i rozwiązywanie zadań genetycznych. Występuje punktowy system oceny poszczególnych zadań i pytań.

Bardzo dobry – uzyskanie przez studenta od 91 do 100% punktów przyznawanych za odpowiedzi na poszczególne pytania i zadania kolokwium

Dobry – uzyskanie przez studenta od 76 do 90% punktów przyznawanych za odpowiedzi na poszczególne pytania i zadania kolokwium

Dostateczny – uzyskanie przez studenta od 50 do 75% punktów przyznawanych za odpowiedzi na poszczególne pytania i zadania kolokwium

Niedostateczny – uzyskanie przez studenta mniej niż 50% punktów przyznawanych za odpowiedzi na poszczególne pytania i zadania kolokwium

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia genetyczne

Mitoza i mejoza (przebieg procesów i ich znaczenie)

2. Krzyżówka jedno- i dwugenowa

Krzyżówka testowa i krzyżówka wsteczna

Test chi2

3. Allele wielokrotne

Modyfikacje mendlowskich rozszczepień (cz.1 – niepełna dominacja, geny letalne)

4. Modyfikacje mendlowskich rozszczepień (cz.2 – współdziałanie genów, epistazy, test komplementacji)

5. Dziedziczenie cech ilościowych

6. Dziedziczenie płci oraz cech sprzężonych z płcią

Omówienie różnych systemów determinacji płci u różnych grup organizmów; dziedziczenie cech sprzężonych z płcią, cechy ograniczone do płci i zależne od płci

7. Analiza rodowodów, dziedziczenie cech zależne i niezależne od płci.

8. Repetytorium i ćwiczenia podsumowujące

9. Zajęcia zaliczeniowe

Metody dydaktyczne:

Zajęcia pod nadzorem prowadzącego, mające na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami genetycznymi, mechanizmami dziedziczenia cech jakościowych i ilościowych, zastosowaniem testów statystycznych wykorzystywanych w analizie genetycznej, systemami genetycznej determinacji płci oraz dziedziczenia cech sprzężonych z płcią, metodami lokalizacji genów w chromosomach oraz mapowaniem genów. Zajęcia obejmują zapoznanie studentów z molekularnymi mechanizmami leżącymi u podstaw procesów związanych z przepływem i ekspresją informacji genetycznej oraz indywidualne rozwiązywanie zadań problematycznych związanych z tematem zajęć, wykorzystujące zdobyte umiejętności i wiedzę. Ćwiczenia umożliwiają analizę i interpretację problemów genetycznych z wykorzystaniem zwierzęcych i roślinnych organizmów modelowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 10:45 - 13:00, sala A-139
Marek Marzec, Marzena Kurowska, Miriam Szurman-Zubrzycka 9/9 szczegóły
2 każdy piątek, 10:45 - 13:00, sala A-139
Marek Marzec, Marzena Kurowska, Miriam Szurman-Zubrzycka 10/10 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 10:45 - 13:00, sala A-139
Marek Marzec, Marzena Kurowska, Miriam Szurman-Zubrzycka 10/10 szczegóły
4 każdy poniedziałek, 10:45 - 13:00, sala A-139
Marek Marzec, Marzena Kurowska, Miriam Szurman-Zubrzycka 10/10 szczegóły
5 każdy poniedziałek, 8:00 - 10:15, sala A-139
Marek Marzec, Marzena Kurowska, Miriam Szurman-Zubrzycka 10/10 szczegóły
6 każdy poniedziałek, 8:00 - 10:15, sala A-139
Marek Marzec, Marzena Kurowska, Miriam Szurman-Zubrzycka 10/10 szczegóły
7 każdy piątek, 8:00 - 10:15, sala A-139
Agnieszka Janiak, Marek Marzec, Marzena Kurowska, Miriam Szurman-Zubrzycka 10/10 szczegóły
8 każdy piątek, 8:00 - 10:15, sala A-139
Agnieszka Janiak, Marek Marzec, Marzena Kurowska, Miriam Szurman-Zubrzycka 10/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)