Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej 06-PE-EWP-N1-33
Wykład (W) semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Adamek I. (Red.), Projektowanie i modelowanie edukacji zintegrowanej. Kraków 2002.

Duraj-Nowakowa K., Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej. Modernizacja teorii i praktyki, Kraków 1998

Klus-Stańska D., Suświłło M. (red.) Dylematy wczesnej edukacji, Olsztyn 1998

Łukaszewicz R.M.: Edukacja z wyobraźnią, czyli jak podróżować bez map. Wrocław 1994

Misiorna E., Zientkiewicz E., Zintegrowana edukacja w klasach I-III, Poznań 1999

Sowińska H., Misiorna E., Michalak R., Konteksty edukacji zintegrowanej, Poznań 2002

Szpiter M., Integracja w aspekcie nowych założeń edukacji wczesnoszkolnej. Słupsk 2004

Chybicka M., Łechtańska E.: Stymulowanie zintegrowanej aktywności twórczej dzieci z zastosowaniem metody storyline. [W:] Oblicza sztuki dziecka. Inspiracje metodyczne. Red. B. Majkut-Czarnota. Katowice 2007

Czarnota-Palenik Barbara, Metoda storyline jako metoda pracy wychowawczej w edukacji wczesnoszkolnej [w:] H. Hetmańczyk-Bajer, M. Kisiel (red.) Integrowanie działań dydaktyczno-wychowawczych w edukacji elementarnej. Wyd. Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 2013

Helm J. H., Katz L. G., Mali badacze. Metoda projektów w edukacji elementarnej. Warszawa 2003

Joyce B., Calhoun E., Hopkins D., Przykłady modeli uczenia i nauczania, Warszawa 1999

Lewczuk A., Lewczuk J., Markowska M.: Okazja edukacyjna jako jedna z metod wyzwalania ekspresji i twórczego myślenia u dzieci. Projekt okazji edukacyjnej dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. [W:] Oblicza sztuki dziecka. Inspiracje metodyczne. Red. B. Majkut-Czarnota. Katowice 2007

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest podejście do egzaminu po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń.

Egzamin jest pisemny i obejmuje wiedzę merytoryczną przekazaną zarówno w ramach wykładów jak i ćwiczeń. Maksymalna liczba punktów w ramach egzaminu: 9.

Egzamin składa się z trzech pytań otwartych. Każde pytanie punktowane jest w skali od 0 do 3.

Kryteria oceny egzaminu:

9 pkt – bardzo dobry

8 pkt – dobry plus

7 pkt – dobry

6 pkt – dostateczny plus

5 pkt – dostateczny

0-4 pkt. – niedostateczny

Zakres tematów:

1. Wymiary integracji w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej.

2. Konstruktywistyczna koncepcja uczenia się w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej.

3. Projektowanie zajęć zintegrowanych.

4. Aktywizująca strategia nauczania w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej.

5. Metoda organizowania uczenia się dziecka – metoda projektowania okazji edukacyjnych.

6. Metoda story-line jako jedna z ofert edukacyjnych w edukacji zintegrowanej.

7. Metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej.

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 9:30, sala 201
Małgorzata Mnich 33/34 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)