Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika rodziny W6-PE-WZ-N1-3PRO
Wykład (W) semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 8
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke: Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012.

Janke A. W. (red.), Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań, Wyd. Akapit, Toruń 2004;

M. Karwowska M.: Macierzyństwo wobec dziecka niepełnosprawnego

intelektualnie. Wyd. UKW, Bydgoszcz 2007

M. Karwowska: Wspieranie rodziny dziecka ƒniepełnosprawnego

umysłowo. Wyd. Impuls, Kraków 2003.

B. Krzesińska-Żach: Pedagogika rodziny. Lublin 2007, Wyd. Trans Humana.

Wilk J., Pedagogika rodziny, Wyd. KUL, Lublin 2002.

J. Brągiel (red.): Rodzicielstwo w kontekście wychowania i edukacji. Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013

H. Cudak: Pedagogika rodziny: opieka i wychowanie we współczesnej rodzinie. Wyd. WSHE, Łódź 2006.

B. Krzesińska-Żach: Pedagogika rodziny. Wyd. Trans Humana, Białystok 2005

A. I. Brzezińska, A. Resler-Maj i in.: Droga do samodzielności. Jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży z ograniczeniami sprawności. Wyd. GWP, Gdańsk 2009

B. Krajewska: Instytucje wsparcia dziecka i rodziny. Zagadnienia podstawowe. Wyd. Impuls, Kraków 2009.

A.W. Janke: Transformacja w stosunkach rodziny i szkoły na przełomie XX i XXI wieku. Perspektywy zmiany społecznej w edukacji, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2002.

B. Cytowska, B. Winczura (red.): Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. Wyd. Impuls 2008, Kraków 2008

M. Ziemska: Postawy rodzicielskie. Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 2009.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin z treści wykładu i wybranych treści ćwiczeń. Sesja egzaminacyjna.

Zakres tematów:

Przemiany współczesnej rodziny w Polsce.

Wychowawcza funkcja rodziny. Style wychowania w rodzinie.

Postawy rodzicielskie.

Kultura pedagogiczna rodziców. Pedagogizacja rodziny.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjno-problemowy z prezentacją mulitimedialną

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 10:15 - 11:45, sala 020
Urszula Klajmon-Lech 16/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bielska 62
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.