Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy biotechnologii mikroorganizmów W2-S2BT19-2BT-55
Wykład (W) semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

2. Chmiel A. 1998. Biotechnologia podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne. PWN, Warszawa

3. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z. 2007. Mikrobiologia techniczna Tom I i II. PWN, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie zajęć laboratoryjnych.

Ocenie podlega znajomość treści wykładów i laboratoriów.

Egzamin pisemny składa się z pytań dotyczących części biochemicznej i mikrobiologicznej modułu. Czas trwania egzaminu 1h.

Każde z pytań egzaminacyjnych oceniane jest w skali 2-5. Ocena ostateczna z egzaminu stanowi średnią arytmetyczną ocen z egzaminu z części biochemicznej i mikrobiologicznej. Do obliczenia średniej arytmetycznej wymagana jest pozytywna ocena z każdej części egzaminu.

Skala ocen:

bdb –4,75 i wyżej

+db – 4,74 do 4,25

db – 4,24 do 3,75

+dst – 3,74 do 3,25

dst – 3,24 do 2,75

ndst – poniżej 2,75

Student, w II terminie egzaminu, zobowiązany jest do poprawy tylko tej części, z której uzyskał w I terminie ocenę niedostateczną.

Zakres tematów:

1. Środowiska degradacji tworzyw – różnice potencjału (bio)degradacyjnego.

2. Synteza i biodegradacja tworzyw. Biologia syntetyczna i tworzywa

3. Skrining i charakterystyka mikroorganizmów użytecznych przemysłowo

4. Metabolity pierwotne, wtórne i ich nadprodukcja

Metody dydaktyczne:

1.Wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych i elementów grywalizacji oraz metody odwróconej klasy.

2. Egzamin

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala A-139
Bożena Nowak, Anna Markowicz 9/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.