Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologia miasta W2-S2BI19-2BL-52
Wykład (W) semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Jackowiak B. 1998. Struktura przestrzenna flory dużego miasta. Studium metodyczno-problemowe. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań

Sudnik- Wójcikowska B. 1998. Czasowe i przestrzenne aspekty procesu synantropizacji flory. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Indykiewicz P. (red.), 2004. Fauna miast Europy Środkowej. WFOŚiGW w Toruniu, Akademia Rolniczo-Techniczna, Bydgoszcz , 580 ss.

Zimny H. 2005 Ekologia Miasta. Agencja Reklamowo Wydawnicza Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Jak w opisie modułu

Zakres tematów:

Zróżnicowanie roślinności miasta – czynniki abiotyczne i biotyczne. Wpływ człowieka na kształtowanie się roślinności miasta. Roślinność miasta a zdrowie człowieka. Specyfika, bogactwo gatunkowe i struktura przestrzenna flor miejskich. Zakres i metody badań florystycznych na obszarach zurbanizowanych. Siedliska „specjalne” jako ostoje bogactwa gatunkowego flor na obszarach miejskich. Dobór roślin drzewiastych i bylin dla terenów zieleni urządzonej w miastach. Miejskie kolekcje dendrologiczne w regionie. Ochrona przyrody w mieście.

Pojęcia synantropizacji i synurbizacji w zoologii oraz sposoby realizacji tych procesów. Zróżnicowanie czynników ekologicznych na terenach miejskich w aspekcie miasta, jako nowej niszy ekologicznej. Czynniki wpływające na przebudowę fauny w środowisku miejskim. Podstawowe typy reakcji wybranych jednostek taksonomicznych na procesy urbanizacyjne. Cechy populacji synurbijnych. Podstawowe zmiany w bionomii gatunków zwierząt osiadłych w miastach.

Metody dydaktyczne:

Jak w opisie modułu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala Aula
Ryszard Ciepał, Łukasz Depa, Agnieszka Kompała-Bąba, Barbara Tokarska-Guzik 37/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 9
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.