Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności intelektualnej W6-PE-S1-7OWI
Wykład (W) semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 5
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

G. Michniewicz, Ochrona własności intelektualnej. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016.

T. Sieniow, W. Włodarczyk, Własność intelektualna w społeczeństwie informacyjnym, Krajowa Izba Gospodarcza, Instytut na rzecz Państwa Prawa, Warszawa 2009.

M. Załucki (red.), Prawo własności intelektualnej: Reperytorium. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.

J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2008.

A. Adamczak, M. du Vall, Ochrona własności intelektualnej, Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.

E. Nowińska, W. Tabor, M. du Vall, Polskie prawo własności intelektualnej. Prawo autorskie, prawo wynalazcze, prawo znaków towarowych. Wydawnictwo Twigger, Warszawa 1999.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium:

Konieczna będzie znajomość podstawowej regulacji prawnej z zakresu prawa autorskiego głównie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Główny akcent będzie padał na ocenę stopnia znajomości przepisów prawnych i analizie przydatności rozwiązań prawnych do konkretnych przypadków. Warunkiem zaliczenia pisemnej pracy na najniższym dopuszczalnym poziomie jest udzielenie pełnej odpowiedzi na co najmniej 40% zadanych pytań.

Kolokwium pisemne, 3 pytania problemowe, czas 1 godzina.

Praca w grupie:

Konieczna będzie znajomość podstawowej regulacji prawnej z zakresu prawa autorskiego głównie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Na zajęciach oceniana będzie także aktywność i twórcze rozwiązywanie problemów.

Na zaliczenie trzeba mieć nie mniej niż 80% obecności na zajęciach.

Zakres tematów:

Pojęcie własności intelektualnej

Zarys historyczny zagadnienia ochrony własności intelektualnej

Przedmioty ochrony prawa własności intelektualnej

Prawa dotyczące ochrony własności intelektualnej

Instytucje zaangażowane w ochronę własności intelektualnej

Wykroczenia przeciwko zasadom ochrony własności intelektualnej

Plagiat

Ochrona własności intelektualnej a pedagogika

Metody dydaktyczne:

Wykład, praca w grupie. Analiza aktów prawnych i omawianie literatury.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 8:50 - 13:05, sala 109
Danuta Kurzyna-Chmiel 13/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bielska 62
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.