Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu 06-PC-N1-MPDNIP
Wykład (W) semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

- Al-Khamisy D., (2006): Edukacja przedszkolna a integracja społeczna, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

- Bobkowicz-Lewartowska L., (2011): Niepełnosprawność intelektualna - diagnozowanie, edukacja i wychowanie, Wydawnictwo „Harmonia”, Gdańsk.

- Cieszyńska J., Nauka czytania krok po kroku, Impuls, 2005.

- Cieszyńska J., Kocham czytać, przewodnik metodyczny.

- Franczyk A., Krajewska K., (2007): Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju. Wyd. V. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

- Gruszczyk – Kolczyńska E., Dziecięca matematyka, Warszawa 2000.

- Karwowska-Struczyk M., (2012): Edukacja przedszkolna: w poszukiwaniu innych rozwiązań, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

- Kilm – Klimaszewska, Pedagogika przedszkolna. Nowa podstawa programowa, Erica, 2010.

- Krause Ch., (2012): Program Ja to ja - wzmacnianie poczucia własnej wartości u dzieci w wieku przedszkolnym z udziałem Pauliny i Emila, Wydawnictwo „Harmonia”, Gdańsk.

- Kwiatowska M., Metodyka wychowania przedszkolnego, Warszawa 1982.

- Naprawa R., Tanajewska A., Mach C., (2013): Rosnę radośnie – zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach oraz oddziałach pedagogicznych, Wydawnictwo „Harmonia”, Gdańsk.

- Niewola D., (2013): Radosne Przedszkole. Tematy kompleksowe, Zabawy, opowiadania, teatrzyki, wiersze na cały rok, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Polewczyk I., Diagnozowanie i stymulowanie rozwoju percepcji słuchowej dzieci w wieku przedszkolnym, Warszawa 2013.

- Smith D. D., (2009): Pedagogika specjalna: podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

- Winczura B., Cytowska B. (2014), Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

- Włoch S., Włoch A., (2009): Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Wyd. „Żak”, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium końcowe (test pisemny)

Zakres tematów:

1. Podstawy teoretyczne i organizacyjno-prawne pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu. Podstawa programowa.

2. Metody i formy pracy w przedszkolu, specyfika możliwości rozwojowych małego dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym

3. Przygotowanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną do czytania w przedszkolu – ćwiczenia w obrębie percepcji słuchowej.

4. Przygotowanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną do pisania w przedszkolu - ćwiczenia w zakresie grafomotoryki.

5. Przygotowanie do matematyki – orientacja w przestrzeni i klasyfikowanie.

6. Przygotowanie do matematyki Kraina Liczb Willego.

Metody dydaktyczne:

wykład z prezentacja multimedialną

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 9:30, sala 107
Irena Polewczyk 17/21 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Grażyńskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.