Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Moduł do wyboru: Tutoring z praktyką w instytucjach edukacyjnych W6-PA-SA-N2-T2-13TE
Laboratorium (L) semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Cervinkova H., Gołębniak B. D., (red.) Edukacyjne badania w działaniu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013.

M. Cichoszewska, "Tutoring w kształceniu akademickim"

A.Korzon, K.Plutecka, "Kształcenie zintegrowane uczniów niesłyszących w teorii i praktyce edukacyjnej"

J.Baran, "Problemy i konteksty wychowania dzieci z uszkodzonym słuchem w przekazach ich słyszących matek"

Metody i kryteria oceniania:

Portfolio – jest segregatorem – teczką przedstawiającą dokonania studenta w ramach tutoringu z praktyką w ciągu całego trwania studiów, podlegającym ocenie co najmniej raz w semestrze (ale student ma obowiązek gromadzić materiały do portfolio w sposób ciągły).

Portfolio:

Wymaga więcej zaangażowania i pracy twórczej od studenta aniżeli dzienniczek praktyk, a co za tym idzie pobudza myślenie kreatywne i poszukiwanie danych.

Daje wgląd na przestrzeni 2 lat we własny rozwój.

Uczy systematycznej pracy.

Portfolio powinno być tworzone chronologicznie, co pozwoli studentowi na obserwację rozwoju podopiecznego i jego otoczenia oraz własnego rozwoju. Po zakończeniu studiów portfolio zostaje na uczelni. Poziom merytoryczny i zakres zadań (relacjonowany w portfolio) student ustala z tutorem.

I semestr:

• Zapoznanie ze specyfiką placówki.

• Poznanie ucznia/ podopiecznego z niepełnosprawnością słuchową – opis jego osoby, otoczenia.

• Bierne uczestnictwo w aktywnościach podopiecznego.

• Analiza dostarczonej dokumentacji.

• Zapoznanie z literaturą przedmiotu związaną z charakterystyką podopiecznego.

• Obserwacja: podczas kolejnych spotkań po godzinie, wykonanie przez studenta każdej z czterech typów obserwacji (raport obserwacji – zob. s. 3).

Co musi znaleźć się w portfolio:

• Strona tytułowa (z informacjami: autor, tutor, miejsce odbywania praktyk oraz kontakt do placówki).

• Wytyczne zadania od tutora na każdy semestr – jak wyżej.

• Kontrakt zawarty (i podpisany) między dyrektorem placówki a studentem – po egzemplarzu dla każdej ze stron.

• Jeśli jest to wymagane inne dokumenty, zgody np.:

• Kontrakt i/lub zgoda ucznia/ podopiecznego danej placówki – po egzemplarzu dla każdej ze stron.

• Kontrakt i/lub zgoda zawarta z prawnym opiekunem dziecka/podopiecznego ośrodka – po egzemplarzu dla każdej ze stron.

Formy ekspresji studenta , czyli, jak i co może znaleźć się w portfolio :

• Wytwory podopiecznego (wszelkie formy).

• Wytwory własne (wszelkie formy) inspirowane kontaktem z podopiecznym i jego otoczeniem – zwłaszcza w kolejnych semestrach.

• Kserokopie dokumentów (za zgodą placówki i terapeutów – z zamazanymi danymi personalnymi), diagnoz, indywidualnych planów itp.

• Foldery, informacje na temat placówki, metod w niej stosowanych.

• Przeprowadzone analizy, diagnozy, wnioski – w kolejnych semestrach.

• Zdjęcia, nośniki z zapisami audio i video – za zgodą,

• Raporty z obserwacji.

• Dzienniczek – czyli data, godziny, co się działo, co zostało zrealizowane.

• Refleksje przemyślenia studenta związane z kontaktami z podopiecznym i jego otoczeniem (najlepiej robione ręcznie, w formie graficznej np. mapy myśli, mapy przemyśleń) – te powinny być najwyżej oceniane przez tutora.

• Refleksje związane z analizą literatury przedmiotu i powiązanie z analizą indywidualnego przypadku.

RAPORT Z OBSERWACJI – ćwiczenie usprawniające opis sytuacyjny na podstawie obserwacji, umiejętność nazywania stanów, czynności w sposób obiektywny a nie interpretacyjny.

Obserwacja typ. 1 ciągła ok 45 min:

Polega na dokładnym opisie tego co się widzi przykładowo „dziewczynka weszła do sali, usiadła i uśmiechnęła się” zamiast „po wejściu do sali dziewczynka była szczęśliwa”

W opisie powinno się znaleźć wszystko co dotyczy wyglądu zewnętrznego i zachowanie dziecka/podopiecznego, opisane bardzo dokładnie rozpisane na czynności np. zamiast Ania usiadła można „Ania odsunęła krzesło lewą ręką, usiadła zakładając lewą nogę na prawą i oparła łokcie o stolik, dłońmi opierała brodę.”

Obserwacja typ 2 (próbki czasowe) 2x15 min., 1 przerwa 10 min. (całość 40-45 min.):

Obserwujemy jak powyżej tylko, że zwracamy jeszcze uwagę na czas, zapisujemy wszystko przez 15 min, robimy 10 min. przerwy i wracamy do obserwacji.

Obserwacja typ 3 (z podziałem a sferę rozwoju), ok. 45 min.:

Zasady obserwacji się nie zmieniają, natomiast należy je dopasować do odpowiednich kategorii: rozwój emocjonalny, motoryka mała, motoryka duża, rozwój poznawczy, rozwój społeczny, mowa, komunikacja – tutaj należy poprzedzić obserwację analizą literatury z zakresu zarówno psychologii rozwojowej dla danego obszaru i okresu, a także surdopedagogiki. Zastosowanie w obserwacji terminologii specjalistycznej.

Obserwacja typ 4 (zachowania trudne):

Gdy student zna już dziecko typuje ok. 2-5 trudnych zachowań np. wstawanie z krzesła, wkładanie palców do buzi, zabawa przedmiotami, autoagresja itp. notuje ile razy występuje w trakcie odcinków czasu np. 15 min. zachowania trudne.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie w problematykę laboratorium

2. Tutoring - jako forma indywidualizacji kształcenia akademickiego

3. Przedmiot i podmiot tutoringu

4. Portfolio - dokumentacja rozwoju własnego i sposób na gromadzenie danych

5. Przygotowanie do analizy indywidualnego przypadku z dysfunkcją, niepełnosprawnością słuchu

6. Dokumentacja - omówienie przepisów RODO

7. Trening obserwacji edukacyjnej

8. Analiza indywidualnych przypadków i podsumowanie prac w semestrze

Metody dydaktyczne:

metody poglądowe, metody aktywizacyjne, praca w grupach, trening obserwacji, analiza dokumentów,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 13:00, sala 22
Ilona Fajfer-Kruczek 19/ szczegóły
2 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 10:30 - 12:45, sala 20
Ilona Fajfer-Kruczek 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bielska 62
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.