Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny: Mediatyzacja kampani wyborczych 05-DK-S1-WM25-12
Wykład (W) semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Adamik-Szysiak M., (red.), Polityka w zmediatyzowanym świecie. Perspektywa politologiczna i medioznawcza, Lublin 2016

Adamik-Szysiak M., Strategie komunikowania podmiotów politycznych w Polsce w mediach społecznościowych, Lublin 2018

Bourdieu P., O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, Warszawa 2009

Churska K., Drobczyński S., Profesjonalizacja i mediatyzacja kampanii politycznych w Polsce, Poznań 2011

Cwalina W. Falkowski A., Marketing polityczny, perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2005

Dobek Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2006

Dobek-Ostrowska B., Polski system medialny na rozdrożu. Media w polityce, polityka w mediach, Wrocław 2011

Jabłoński W., Kreowanie informacji. Media relations, Warszawa 2006

Jacuński M., Sieciowe komunikowanie polityczne w Polsce. Perspektywa aktorów politycznych, Wrocław 2016

Kolczyński M., Mazur M., Broń masowego wrażenia, Warszawa 2009

Kolczyński M., Mazur M., Wojna na wrażenia, Warszawa 2007

Kolczyński M., Strategie komunikowania politycznego, Katowice 2007

Kreft J., Władza algorytmów. U źródeł potęgi Googfle i Gacebooka, Kraków 2019

Lakomy M., Porebski L., Szybut N., Polityka 2.0. Aktorzy polityczni w świetle nowych technologii, Kraków 2014

Mazur M., Polityka z twarzą. Personalizacja parlamentarnych kampanii wyborczych w Polsce w latach 1993 – 2011, Katowice 2014

Wysocka O. (red)., Populizm, Warszawa 2010

Michalczyk S., Jednostka i społeczeństwo w świecie mediów. Klasyczne i współczesne idee w teoriach średniego zasięgu, Katowice 2015

Michalczyk S., Komunikowanie polityczne, Katowice 2005

Molęda-Zdziech M., Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego, Warszawa 2013

Olczyk T., Politrozrywka i popperswazja. Reklama telewizyjna w polskich kampaniach wyborczych XXI w., Warszawa 2009

Piontek D., Komunikowanie polityczne i kultura popularna. Tabloidyzacja informacji o polityce, Poznań 2011

Płudowski T., Komunikacja polityczna w amerykańskich kampaniach wyborczych, Warszawa 2008

Postman N., Zabawić się na śmierć, Warszawa 2002

Schulz W., Komunikacja polityczna. Koncepcje teoretyczne i wyniki badań empirycznych na temat mediów masowych w polityce, Kraków 2006

Zajdowski K., Marketing produktu politycznego. Analiza porównawcza, Warszawa 2017

Czasopisma: „Zeszyty Prasoznawcze”, „Studia medioznawcze”

Metody i kryteria oceniania:

metody:

egzamin ustny

kryteria:

przygotowanie merytoryczne w zakresie zagadnień i problemów omawianych na wykładach

Aby otrzymać ocenę dostateczną student wykazuje się elementarną wiedzą dotyczącą teoretycznych i praktycznych zagadnień poruszanych na wykładzie oraz umiejętnością na podstawowym poziomie opisu i rozważenia wybranych problemów związanych z mediatyzacją kampanii wyborczych.

Aby otrzymać ocenę dobrą student wykazuje się dobrą wiedzą dotyczącą teoretycznych i praktycznych zagadnień poruszanych na wykładzie oraz umiejętnością na dobrym poziomie opisu i rozważenia wybranych problemów związanych z mediatyzacją kampanii wyborczych.

Aby otrzymać ocenę bardzo dobrą student wykazuje się bardzo dobrą wiedzą dotyczącą teoretycznych i praktycznych zagadnień poruszanych na wykładzie oraz umiejętnością na bardzo dobrym poziomie opisu i rozważenia wybranych problemów związanych z mediatyzacją kampanii wyborczych.

Zakres tematów:

Celem zajęć jest z jednej strony refleksja na teoretycznymi aspektami procesu mediatyzacji kampanii wyborczych, ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowanych ujęć logiki medialnej oraz podejść dotyczących relacji mediów i polityki, z drugiej strony identyfikacja i analiza przejawów i konsekwencji mediatyzacji, zwłaszcza w kontekście zachowań mediów (relacjonowanie kampanii wyborczych, wpływ na rzeczywistość polityczną w kontekście wyborów) oraz partii politycznych (komunikacja wyborcza partii politycznych).

Tematyka wykładów skoncentrowana jest wokół zagadnień związanych z: teoretycznymi koncepcjami mediatyzacji polityki i kampanii wyborczych, problemami relacjonowania kampanii wyborczych w środowisku szerokiego wyboru mediów (high-choice media environment); teoriami ustanawiania agendy, primingu oraz framingu, personalizacją polityki (zwłaszcza w wymiarze medialnym), celebrytyzacją polityki, technikami manipulacji występującymi w telewizyjnych programach informacyjnych, aspektami strategicznymi komunikacji wyborczej związanymi z mediatyzacją polityki - profesjonalizacją aktorów politycznych (na płaszczyźnie reklamy politycznej oraz zarządzania mediami) oraz ich dostosowaniem do logiki nowych mediów, a także: zagadnieniami związanymi z uwarunkowaniami medialnymi zjawiska fake news oraz populizmu politycznego.

Ze względu na kierunek studiów szczególny nacisk będzie położony na rolę w kampanii wyborczej (modele, zadania w demokracji liberalnej, uwarunkowania praktyk) dziennikarstwa politycznego.

Metody dydaktyczne:

metoda podająca (omówienie podstawowych kategorii i wybranych ujęć teoretycznych, dyskusja wybranych problemów z teorii i praktyki mediatyzacji, prezentacja wyników wybranych badań empirycznych, studia przypadku)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 15:30 - 17:00, sala 212
Marek Mazur 19/32 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.