Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tłumaczenie ustne 02-FL-JRT-S2-TU04
Ćwiczenia (C) semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1. Dydaktyka tłumaczenia ustnego, red. A. Chmiel, P. Janikowski, Katowice 2015.

2. Egzamin na tłumacza przysięgłego. Komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty, red. B. Cieślik, L. Laska, M. Rojewski, Warszawa 2014.

3. Florczak J., Tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne. Teoria i praktyka, Warszawa 2013.

4. Gillies A., Sztuka notowania: Poradnik dla tłumaczy konferencyjnych, Kraków 2007.

5. Gillies A., Tłumaczenie ustne, Kraków 2004.

6. Teksty egzaminacyjne dla kandydatów na tłumacza przysięgłego, red. Z. Rybińska, Warszawa 2011.

7. Аликина Е.В., Переводческая семантография. Запись при устном переводе, Москва 2007.

8. Миньяр-Белоручев Р.К., Записи в последовательном переводе, Москва 2005.

Metody i kryteria oceniania:

Przy wystawianiu oceny za każdy przetłumaczony tekst brane są pod uwagę następujące kryteria jakości:

- przekazanie sensu tłumaczonej wypowiedzi;

- słownictwo – zastosowanie właściwej terminologii;

- styl wypowiedzi;

- poprawność gramatyczna wypowiedzi;

- poprawność fonetyczna, intonacyjna, płynność wypowiedzi.

Zakres tematów:

1. Ćwiczenia przygotowujące do tłumaczenia ustnego (mnemotechnika, shadowing, ćwiczenia na selekcję informacji i spójność wypowiedzi, ćwiczenia na radzenie sobie ze stresem);

2. Tłumaczenie a-vista (forma pośrednia między tłumaczeniem pisemnym a ustnym);

3. Tłumaczenie symultaniczne kabinowe, szeptane;

4. Tłumaczenie konsekutywne, tłumaczenie liaison;

5. Doskonalenie technik notacji w tłumaczeniu konsekutywnym;

6. Analiza wykonywanych tłumaczeń (omówienie zastosowanych technik i strategii, klasyfikacja i poprawienie błędów).

Zakres tematyczny:

Tłumaczenie tekstów z różnych dziedzin (dot. spraw społecznych i kulturowych, polityki, zdrowia).

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca (objaśnienia i wyjaśnienia), metoda problemowa, metoda

zadaniowa oraz metoda praktyczna (ćwiczenia językowe).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 1.47
Gabriela Wilk 20/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Grota-Roweckiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.