Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

OGÓLNE PRZYGOTOWANIE PSYCHOLOGICZNE B W4-MT-S2-19-OPPSB
Wykład (W) semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://elzbieta.turska@us.edu.pl
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1.Fontana, D. (1998). Psychologia dla nauczycieli. Poznań: Zysk i S-ka.

2.Klimasiński, K. (2000). Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej. Kraków: Wydawnictwo UJ.

3.Korczyńska, J. (2007). Zarządzanie ogniem. Metody zapobiegania wypaleniu zawodowemu. (s. 193-210) W: O. Konieczny i R. Schmidtke (red.). Inwestycja w kadry. Perspektywa małych i średnich przedsiębiorstw. Katowice: WYG International.

4.Strelau, J. (red.) (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: GWN. (t. 3., s. 225-280 - dział IX Edukacja).

5.Sęk, H., Brzezińska, A. I. (2008). Podstawy pomocy psychologicznej. (t. 2, s. 736 - 784). W: J. Strelau, D. Doliński (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: GWP.

6.Zimbardo, Ph., Ruch, F. (1996). Psychologia i życie. Warszawa: PWN. (s. 582-622).

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny - jego rezultat przedstawiony będzie w postaci uzyskanych punktów, przeliczonych na konwencjonalną ocenę w skalo 2,0-5,0.

Zakres tematów:

1.Stres i radzenie sobie

2.Wypalenie zawodowe - przyczyny, symptomy, strategie zaradcze

3.Psychologia wychowania - wprowadzenie do problematyki; wychowanie jako czynnik rozwoju człowieka

4.Socjalizujący i emancypujący wpływ wychowania, koncepcje rozwoju człowieka a modele wychowania

5.Interakcje wychowawcze i strategie działań wychowawczych

6.Nabywanie kompetencji. Analiza procesu nauczania.

7.Cele uczenia się - czynniki motywacyjne i poznawcze w procesie kształcenia

8.Inteligencja jako przejaw różnic indywidualnych - uczeń z niepełnosprawnością intelektualną i uczeń wybitnie uzdolniony

9.Pojecie normy i patologii. Zaburzenia osobowości.

10.Zaburzenia rozwojowe, zachowania i emocjonalne u dzieci i młodzieży. Zaburzenia odżywiania.

11.Agresja i przemoc w środowisku szkolnym - metody przeciwdziałania

12.Uzależnienie, nadużywanie, eksperymentowanie - substancje psychoaktywne (klasyfikacja i działanie) cz. I

13.Uzależnienie, nadużywanie, eksperymentowanie - substancje psychoaktywne (klasyfikacja i działanie) cz. II. Uzależnienia behawioralne

14.Nauczyciel w procesie komunikacji. Radzenie sobie z konfliktem

15.Podstawy pomocy psychologicznej - formy i zasady udzielania wsparcia.

Metody dydaktyczne:

Wykład multimedialny.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 11:15, sala 228
Elżbieta Turska 6/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.