Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja w instytucjach penitencjarnych 06-PE-RT-N1-EwIP
Ćwiczenia (C) semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Arends R. I., Uczymy się nauczać. Warszawa 1994

Iwanicki H. Możliwości praktyczne edukacji uczniów szkół przywięziennych, Szkoła Specjalna, Nr 1, Styczeń/Luty 2007

Iwanicki H. Rola, znaczenie i zadania szkolnictwa przywięziennego, Szkoła Specjalna, Nr 1, 2004

Iwanicki H. Zasady nauczania w procesie kształcenia osób dorosłych odbywających karę pozbawienia wolności, Szkoła Specjalna, Nr 3 (254) 2010

Kuć M., Indywidualizacja wykonywania kary pozbawienia wolności. Lublin 2007

Machel Henryk., Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej - casus polski. Kraków 2006. Niewiadomska I., Osobowościowe uwarunkowania skuteczności kary pozbawienia wolności. Lublin 2007

Szacówka A. (2011). E-lerning jako czynnik wspomagający edukację osadzonych i ich readaptację społeczną. W: A. Szerląg (red). Kara pozbawienia wolności a readaptacja społeczna skazanych. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut.

Szymanowska A., Więzienie i co dalej? Warszawa 2003

Widelak D., Edukacja osadzonych w polskich jednostkach penitencjarnych. W: Jasiński Z., Mudrecka I. (red), Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej. Opole 2004

Widlak D. (1998), Postawy i specyfika pracy nauczycieli w szkołach przy zakładach karnych. „Opieka, wychowanie, terapia” nr1

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z aktywności na zajęciach, prezentacji: zgodność z tematem, odniesienia do badań, powiązanie z praktycznymi sposobami zastosowania.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie: omówienie podstawowych pojęć, dydaktyka dorosłych.

2. Charakterystyka metod nauczania w aspekcie wykorzystania w nauczaniu osadzonych

3. Motywacja do nauki

4.Możliwości wykorzystania nauczania na odległość w instytucji penitencjarnej

5. Specyfika nauczania w zakładach karnych.

Metody dydaktyczne:

dyskusja, praca w zespołach: przygotowanie prezentacji, Debata Oksfordzka

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 13:00, sala 113
Andrzej Czerkawski 16/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)