Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Moduł do wyboru I - Prewencja kryminalna 06-PE-RT-N1-MdWI
Wykład (W) semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Czabański J. (red.) 2005, Bezpieczne państwo, nowe trendy w polityce karnej. Kraków.

Czapska J. (red.). (2012), Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni. Teoria, badania, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kelling G. L., Coles C. M. (2000), Wybite szyby, Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina.

Serafin T., Praszewski S. (2011), Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa. Warszawa: Wyd. Delfin

Sypion-Dudkowska N. (2014), Uwarunkowania przestrzenne przestępczości w wielkim mieście w ujęciu GIS. (na przykładzie Szczecina), Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie - test wielokrotnego wyboru.

Zakres tematów:

Prewencja kryminalna - podstawowe pojęcia, zakres zainteresowania.

Podstawy teoretyczne prewencji kryminalnej (odniesienia do teorii kryminologicznych)

Kontrola społeczna (instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy kontroli społecznej). Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo obywateli.

Strategie i taktyki wykorzystywane w prewencji kryminalnej.

Poczucie bezpieczeństwa obywateli, prewencja kryminalna w środowisku lokalnym.

Wykorzystanie przestrzeni i urbanistyki w działaniach prewencyjnych.

Współpraca obywateli z policją w działaniach prewencyjnych.

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 13:45 - 15:15, sala 113
Andrzej Czerkawski 16/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)