Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Moduł do wyboru I- Prewencja kryminalna 06-PE-RT-S1-MDW1
Wykład (W) semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Cielecki, T. (2004), Prewencja kryminalna, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

2. Czapska, J. (2012), Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni, Kraków: Wydawnictwo UJ.

3. Czapska, J. (2004), Bezpieczeństwo obywateli. Studium z zakresu polityki prawa, Kraków: wydawnictwo Polpress.

4. Czapska, J., Kury, H. (2002), Mit represyjności albo o znaczeniu prewencji kryminalnej, Kraków: Zakamycze.

5. Fiebig, J., Pływaczewski, W., Tyburska, A. (2004), Policyjne strategie działań zapobiegawczych, Szczytno: wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji.

6. Gozdór, G. (2012), Prywatyzacja bezpieczeństwa. Rola i miejsce prywatnego sektora ochrony w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego, Lublin: Wydawnictwo KUL.

7. Guzik-Makaruk, E.M. (2011), Poczucie bezpieczeństwa obywateli w Polsce. Identyfikacja i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom, Warszawa: Wolters Kluwer.

8. Kelling G. L., Coles C. M. (2000), Wybite Szyby. Jak zwalczać przestępczość I przywrócić ład w najbliższym otoczeniu, Poznań: Media Rodzina.

9. Urban, A. (2013), Prewencja kryminalna, Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji.

10. Urban, A. (2009), Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

11. Waszkiewicz, P. (2010), Wielki Brat Rok 2010. systemy monitoringu wizyjnego – aspekty kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne, Warszawa: Wolters Kluwer.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena test wielokrotnego wyboru

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do problematyki prewencji kryminalnej

2. Bezpieczeństwo obywateli

3. Polityka prewencyjna państwa - instytucje kontroli społecznej

4. Lokalne zapobieganie przestępczości

5. CPTED – Crime Prevention Through Enviromental

6. „Prywatyzacja” bezpieczeństwa

7. Prewencja kryminalna w wybranych krajach europejskich

Metody dydaktyczne:

Wykład interakcyjny z wykorzystaniem prezentacji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (parzyste), 15:30 - 17:00, sala 105
Andrzej Czerkawski 27/42 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)