Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorim monograficzne: Dziennikarstwo zaangażowane. 05-DK-N1-KM13-12
Konwersatorium (K) semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Bauer Z.: Dziennikarstwo wobec nowych mediów. Kraków 2009.

Chechłowska-Lipińska M.: Wróg spod znaku dżihadu – obraz islamu w pracach Oriany Fallaci. „Dialogi Polityczne” 2011, nr 14

(Terroryzm współczesny), s. 165–181.

Maślana A.: Dziennikarstwo zaangażowane – poszukiwanie zagubionego sensu. „Kultura – Media – Teologia” 2010, nr 3, s. 121–129.

O współczesnym dziennikarstwie: sztuka i polityka. Red. K. Wolny-Zmorzyński, K. Kowalik, K. Bernat, M Zimnoch, Warszawa– Kraków–

Rzeszów 2015.

Ślawska M.: Sztuka mediów. O świadomości gatunkowej dziennikarzy prasowych. Katowice 2019.

Wojtak M.: Gatunki prasowe. Lublin 2004.

Wolny-Zmorzynski K., Kaliszewski A., Furman W.: Gatunki dziennikarskie. Warszawa 2009.

Wolny-Zmorzyński K.: Powołanie i Pasja. O twórczości Oriany Fallaci i Ryszarda Kapuścińskiego. „Zeszyty Prasoznawcze” 2008, R. LI,

nr 1-2 (193-194), s. 35–54.

Żyrek-Horodyska E.: Kartografowie codzienności. O przestrzeni (w) reportażu. Kraków 2019.

Metody i kryteria oceniania:

Po zakończonej dyskusji aktywność studentów zostanie odnotowana na liście. Brak wystarczającej wiedzy u słuchacza skutkował

będzie koniecznością zaliczenia tematu podczas konsultacji.

Po przedstawionych efektach pracy grupowej studenci zostaną ocenieni. Następnie przeprowadzona zostanie dyskusja w grupie nad

poruszoną przez nich tematyką.

W procesie przygotowywania pracy grupowej oraz później na etapie jej prezentacji Słuchacze winni skorzystać z czasopism naukowych

oraz repozytoriów naukowych zawierających istotne informacje z zakresu dziennikarstwa zaangażowanego.

Podczas prezentacji wyników dociekań Słuchacze powinni respektować zasady prawa autorskiego.

Zakres tematów:

Wprowadzenie do zagadnienia dziennikarstwa zaangażowanego – zagadnienia definicyjne.

Dziennikarstwo zaangażowane a dziennikarstwo obywatelskie.

Zjawiska aktywizmu, nowych ruchów społecznych i właściwej im narracji. Prezentacja filmowa.

Środowiska zaangażowane na polskiej scenie medialnej. Dziennikarstwo konserwatywne, liberalne, lewicowe, religijne.

Proces identyfikacji: stylu, metafor, sposobów argumentacji i zasadniczej tematyki poszczególnych zaangażowanych środowisk.

Wspólne oglądanie reportaży o tematyce społecznej.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone w oparciu o metody:

- dyskusja moderowana,

- analiza wielokontekstowa reportaży dotyczących kwestii społecznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 18:20 - 19:50, sala 240
Paweł Grzywna 25/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.