Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Liturgia godzin 11-KRK-T-201
Ćwiczenia (C) semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Artykuły zaczerpnięte z: „Ateneum Kapłańskie” 445 (1983); „Ateneum Kapłańskie” 446 (1983).

Artykuły zaczerpnięte z "Anamnesis" 9/3 (2003).

Liturgia uświęcania czasu – rozumieć, aby lepiej uczestniczyć. Wykład Liturgii Godzin, red. J. Hadalski, Poznań 2017.

Liturgia uświęcania czasu („Mysterium Christi”), red. W. Świerzawski, Kraków 1984.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena zależeć będzie od zaprezentowania się studenta w wyznaczonym terminie. Brane będzie pod uwagę sposób jego (jej) podejścia do wyznaczonego zadania, głębia przestudiowanego materiału, swoboda poruszania się w przestudiowanej materii oraz sposób podzielenia się zdobytą wiedzą - również przy zastosowaniu multimedialnych środków. Im więc doskonalszy obraz wytworzą studenci o sobie, o poszerzonej wiedzy, im lżej i doskonalej dotrą do słuchaczy z treścią przedłożenia, tym ocena będzie wyższa.

Zakres tematów:

1. „Reforma Liturgii Godzin według Vaticanum II. Prace redakcyjne”

2. „Biblijne korzenie modlitwy”

3. „Czytania Pisma św. w Liturgii Godzin”

4. „Sens i rola hymnów”

5. „Teologia modlitwy liturgicznej”

6. „Czytania patrystyczne i hagiograficzne”

7. „Hymny Liturgii Godzin”, cz. I i cz. II,

8. „Wigilia, czyli nocne czuwanie”

9. „Uświęcenie czasu w Liturgii Godzin"

10. „Pastoralny walor Liturgii Godzin”

11. „W oczekiwaniu na Dzień Pański. Celebracja wigilii niedzielnej i świątecznej w liturgii godzin – historia, struktura i znaczenie teologiczne”

12. „Praca nad polskim przekładem Liturgii Godzin”

13. „Modlitwa Kościoła w niekatolickich wyznaniach chrześcijańskich”

14. „Udział świeckich w Liturgii Godzin”

15. „Liturgia godzin na podstawie Itinerarium Egeriae"

Metody dydaktyczne:

Na pierwszym spotkaniu ze studentami semestru letniego w roku akademickim 2019/2020, tj. 25 lutego br., przydzielone zostaną wszystkim studentom tematy do opracowania na podstawie wskazanej im literatury (artykuły teologiczne, bądź rozdziały książek). Omówiony zostanie wtedy zakres przewidzianej na ćwiczenia problematyki, sposoby podejścia do studiowanej materii. Zaproponowane zostaną też odpowiednie metody służące przygotowaniu wystąpienia w ustalonym dniu, jak też sposób zaprezentowania materiału przez siebie dokładnie przestudiowanego i przygotowanego do zapoznania z nim wszystkich uczestników ćwiczeń. Zaproponowane zostanie, aby prezentowany materiał był ubogacany multimedialną prezentacją, umożliwiającą koncentrację na omawianym temacie oraz skuteczniejsze dotarcie z treścią do słuchaczy. Wyjaśnione jednocześnie zostanie, że wystąpienie studentów będzie oceniane - przede wszystkim przez wykładowcę, choć prosić się będzie równocześnie uczestników ćwiczeń o wyrażenie ich opinii i wrażeń.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 205/5
Andrzej Żądło 15/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jordana 18
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.