Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biotechnologia dla biologów 01-BI-S1-BDB05
Laboratorium (L) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.wbios.us.edu.pl/
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Chmiel A. 1998. Biotechnologia. Podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne. PWN, Warszawa

2. Długoński J. 1997. Biotechnologia Mikrobiologiczna, Wyd. Uniw. Łódzkiego, Łódź

3. Malepszy S. (red). 2011. Biotechnologia Roślin. PWN, Warszawa.

4. Biotechnologia – kwartalnik

5. Serwis informacyjny: http://www.biotechnolog.pl

6. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z. 2007. Mikrobiologia techniczna tom 1. PWN, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła umiejętności praktycznych:

1. Ocena przestrzegania zasad pracy w specjalistycznym laboratorium

2. Ocena umiejętności przeprowadzenia eksperymentu oraz obserwacji i wyciągania wniosków

3. Ocena umiejętności pracy w zespole

Ocena w skali 0 – 5 umiejętności przeprowadzania eksperymentu oraz wyciągania wniosków w ramach dyskusji naukowej, gdzie 0 oznacza brak ww. umiejętności, a 5 wysokie umiejętności. Ocena jest przeprowadzana dla każdego z realizowanych tematów. Do uzyskania pozytywnej oceny ciągłej umiejętności praktycznych niezbędne jest otrzymanie ponad 50% maksymalnej liczby punktów.

Obserwacja pracy studenta w trakcie trwania ćwiczenia; ocena odpowiedzi studenta na pytania kontrolne i ocena jego zaangażowania w dyskusję naukową dotycząca realizowanego problemu.

Negatywnie oceniona aktywność studenta skutkuje brakiem zaliczenia.

Przygotowanie raportu z pracy laboratoryjnej:

Każdy student przygotowuje 4 raporty z zajęć laboratoryjnych – sprawozdania dotyczą jednego z tematów realizowanych w ramach danej Katedry prowadzącej przedmiot (KG, KAiCR, KB oraz KM). Raporty przygotowywane są w 2-osobowych zespołach i zawierają cel doświadczenia, opis metody, analizę i prezentację wyników zakończoną wnioskami dotyczącymi realizacji wybranego tematu zajęć laboratoryjnych.

Każdy raport oceniany jest w skali punktowej 0 – 5 (co 0,5), gdzie za brak sprawozdania jest 0 punktów, za sprawozdanie bez błędów merytorycznych 5 punktów. Raporty przygotowywane są parami – student podaje swój udział w przygotowaniu sprawozdania, określając zakres swojej pracy.

Maksymalna liczba punktów za raporty: 4 x 5 = 20

Dla uzyskanie zaliczenia z tej części aktywności wymagana liczba punktów >10,5.

Raporty składane są w formie pisemnej w terminie tygodnia od zakończenia bloku tematycznego w danej Katerze. Za opóźnienie odejmuje się 0,5 punktu od oceny sprawozdania.

Negatywnie oceniony raport skutkuje brakiem zaliczenia

Zakres tematów:

Katedra Genetyki:

1.Transformacja genetyczna roślin Arabidopsis thaliana - transformacja in planta Arabidopsis, selekcja transformantów, detekcja genu reporterowego GUS.

Katedra Mikrobiologii:

2. Skrining szczepów z rodzaju Streptomyces zdolnych do produkcji antybiotyków. Bakterie fermentacji mlekowej. Biosynteza kwasu cytrynowego przez Aspergillus niger.

3. Skrining szczepów z rodzaju Streptomyces zdolnych do produkcji antybiotyków (c.d). Hamowanie wzrostu bakterii przez wybrane izolaty promieniowców. Biosynteza kwasu cytrynowego przez Aspergillus niger – obliczanie efektywności procesu.

Katedra Anatomii i Cytologii Roślin:

4. Morfogeneza roślin w kulturach in vitro. Analiza makro- i mikroskopowa procesów kalogenezy i regeneracji in vitro.

5. Zmienność somaklonalna w kulturach in vitro.

Katedra Biochemii:

6. Hodowla periodyczna drobnoustrojów

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia w laboratorium pod nadzorem prowadzącego - wykonywanie doświadczeń w zespołach 2-osobowych na podstawie instrukcji, analiza uzyskanych wyników.Zastosowanie metody odwróconej klasy (przygotowanie podstawowych pojęć związanych z realizowanym tematem) oraz zastosowanie nowoczesnych narzędzi dydaktycznych (Kahoot, Quizizz czy Plickers) do oceny przygotowania studenta do zajęć. Dodatkowo jako podsumowanie zajęć i studenci zagrają w specjalnie przygotowaną grę, która będzie miała za zadanie usystematyzować zrealizowane treści.

Przygotowanie do zadań laboratoryjnych na podstawie instrukcji i zalecanej przez prowadzącego literatury przedmiotu, w tym angielskojęzycznej. Przygotowane do zajęć obejmuje również obejrzenie filmiku dotyczącego tematu ćwiczenia. Ponadto będzie ono oceniane za pomocą krótkiego testu przeprowadzanego na początku zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych tj. Kahoot, Quizizz czy Plickers.

Pięciogodzinne bloki ćwiczeniowe, w zależności od planu zajęć. Ćwiczenia prowadzone w formie stacjonarnej. W razie konieczności przeprowadzone zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Teams.

Dopuszcza się dwie usprawiedliwione nieobecności studenta na zajęciach.

Konsultacje:

Dyskusja nad przygotowywanym raportem z realizowanego ćwiczenia laboratoryjnego, analiza wyników, sposobu ich prezentacji oraz wniosków.

Konsultacje (dyskusje, rozmowa) w trakcie godzin określonych przez każdego z prowadzących.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 12:30, sala A-41
każdy piątek, 8:00 - 12:30, sala A-118
każdy piątek, 8:00 - 12:30, sala C-154
jednokrotnie, piątek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 12:30, sala A-213
jednokrotnie, piątek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 12:30, sala B-01
Katarzyna Nowak, Sławomir Borymski, Agnieszka Nowak, Natalia Borowska-Żuchowska, Artur Piński, Serhii Mykhailyk 10/10 szczegóły
2 każdy piątek, 8:00 - 12:30, sala A-118
każdy piątek, 8:00 - 12:30, sala C-154
każdy piątek, 8:00 - 12:30, sala A-41
jednokrotnie, piątek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 12:30, sala A-213
jednokrotnie, piątek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 12:30, sala B-01
Sławomir Borymski, Agnieszka Nowak, Katarzyna Nowak, Natalia Borowska-Żuchowska, Artur Piński, Serhii Mykhailyk 10/10 szczegóły
3 jednokrotnie, piątek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 12:30 - 17:00, sala B-01
jednokrotnie, piątek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 12:30 - 17:00, sala A-213
każdy piątek, 12:30 - 17:00, sala A-118
każdy piątek, 12:30 - 17:00, sala A-41
każdy piątek, 12:30 - 17:00, sala C-154
Agnieszka Nowak, Tomasz Płociniczak, Katarzyna Nowak, Natalia Borowska-Żuchowska, Artur Piński, Serhii Mykhailyk 10/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.