Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia rozwoju roślin i zwierząt 01-BI-S1-BRRZ06
Wykład (W) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura obowiązkowa

B. Rodkiewicz, 1973. Embriologia roślin kwiatowych. PWN, Warszawa

E. Bednarska.1994. Zarys embriologii roślin okrytonasiennych. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

T.B. Batygina (ed.). 2002. Embryology of flowering plants. Science Publishers Inc., Plymouth

Cz. Jura, J. Klag. 2005. Podstawy embriologii zwierząt i człowieka. T. 1 PWN, Warszawa

Hejnowicz Z. 2002. Anatomia i Histogeneza Roślin Naczyniowych. Organy wegetatywne. PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca

B. Rodkiewicz i in., 1994. Embriologia Angiospermae - rozwojowa i eksperymentalna. Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin

Z Bielańska-Osuchowska. 1993. Embriologia. PWR i L Warszawa

Wojtaszek P. i inni (red.). 2007. Biologia Komórki Roślinnej. cz. 2. Funkcja. PWN, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Na egzaminie obowiązują treści podawane na wykładach, uzupełnione o wiadomości uzyskane przez studenta podczas pracy własnej z zaleconą literaturą obowiązkową

Kryteria oceniania

Egzamin pisemny sprawdzający stopień opanowania i zrozumienia zagadnień omawianych podczas wykładów i pracy własnej.

Egzamin oceniany jest w czterostopniowej skali ocen (niedostatecza, dostateczna, dobra, bardzo dobra), z uwzględnieniem ocen pośrednich (dostateczny plus, dobry plus).

Skala procentowa klasyfikacji:

poniżej 55% - ndst

55 -65% - dst

66-70% - +dst

71-80% - dobry

81-90% - +dobry

>90 – bardzo dobry

Uzyskanie z laboratorium oceny plus dobrej (4,5 lub wyższej uprawnia do przystąpienia do egzaminu końcowego w terminie dodatkowym, tzw. zerowym

Zakres tematów:

Podstawy embriologii roślin okrytonasiennych: budowa i rozwój organów generatywnych; rozwój gametofitu męskiego i żeńskiego, proces zapylenia, podwójne zapłodnienie, rozwój zarodka i nasienia.

Rozwój postembrionalny pędu i korzenia roślin naczyniowych: genetyczna regulacja rozwoju i wzrostu organów roślinnych; merystemy apikalne i boczne; tworzenie wzorów w morfogenezie pędu (filotaksja, system waskularny).

Podstawy embriologii zwierząt: spermatogeneza, oogeneza, regulacja genetyczna i hormonalna spermatogenezy i oogenezy, zaplemnienie i zapłodnienie,resymetryzacja jaja, tworzenie centrum sygnalizacyjnego, mechanizmy bruzdkowania i blastulacji, hierarchia rozwojowa, poziomy ukierunkowania komórek, mechanizmy różnicowania komórek, losy blastomerów, różnicowanie organizatora kręgowców, ruchy morfogenetyczne, ustalanie asymetrii lewa-prawa, wyznaczanie informacji pozycyjnej, regulacja funkcji genów w rozwoju, komunikacja międzykomórkowa,i indukcja embrionalna.

Metody dydaktyczne:

Jak w opisie modułu

Wykłady prowadzone będą w systemie zdalnym na platformie MSTeams o ustalonej godzinie zgodnie z planem podanym przez

Dziekanat

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:45 - 15:15, sala Zajęcia zdalne
Piotr Świątek, Weronika Rupik, Agata Burian, Agnieszka Brąszewska 31/29 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)