Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia rozwoju roślin i zwierząt 01-BI-S1-BRRZ06
Laboratorium (L) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 70
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa

B. Rodkiewicz, 1973. Embriologia roślin kwiatowych. PWN, Warszawa

E. Bednarska.1994. Zarys embriologii roślin okrytonasiennych. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

T.B. Batygina (ed.). 2002. Embryology of flowering plants. Science Publishers Inc., Plymouth

Cz. Jura, J. Klag. 2005. Podstawy embriologii zwierząt i człowieka. T. 1 -2, PWN, Warszawa

R.M. Twyman. 2003. Krótkie wykłady. Biologia Rozwoju. PWN Warszawa.

Hejnowicz Z. 2002. Anatomia i Histogeneza Roślin Naczyniowych. Organy wegetatywne. PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca

B. Rodkiewicz i in., 1994. Embriologia Angiospermae - rozwojowa i eksperymentalna. Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin

Z Bielańska-Osuchowska. 1993. Embriologia. PWR i L Warszawa

Wojtaszek P. i inni (red.). 2007. Biologia Komórki Roślinnej. cz. 2. Funkcja. PWN, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

1. Na każdych ćwiczeniach student pisze krótkie kolokwium sprawdzające opanowanie materiału z zakresu bieżącego i/lub poprzedniego ćwiczenia.

2. Po każdym bloku ćwiczeniowym student, który nie uzyskał średniej ocen 3,0 z kolokwiów cząstkowych ma prawo do jednorazowego kolokwium całościowego. Termin poprawy zostanie podany przez prowadzących ćwiczenia.

5. Ocena końcowa z kolokwiów wyliczana jest na podstawie średniej arytmetycznej ocen cząstkowych.

3. Student, który uzyskał z kolokwiów końcową ocenę niedostateczną, lecz legitymuję się średnią arytmetyczną ocen cząstkowych w przedziale od 2,58 do 2,99, ma prawo do powtórnego zaliczenia ćwiczeń w postaci jednokrotnego kolokwium obejmującego całość materiału.

4. W trakcie zajęć student podlega ocenie ciągłej umiejętności praktycznych. Praca studenta na każdym z ćwiczeń oceniana jest w skali punktowej 0-1, gdzie 0 oznacza uchybienia w przestrzeganiu zasad pracy lub prace niesamodzielną.

8. Ocena końcowa umiejętności praktycznych wyliczana jest na podstawie średniej arytmetycznej ocen cząstkowych.

9. Warunkiem zaliczenia laboratorium jest pozytywne zaliczenie kolokwiów oraz uzyskanie pozytywnej oceny z umiejętności praktycznych.

10.Ocenę końcową z laboratorium stanowi średnia ważona ze: średniej oceny z kolokwiów cząstkowych (0,8) oraz oceny ciągłej umiejętności praktycznych (0,2). Wymagane jest pozytywne zaliczenie każdej aktywności.

Zakres tematów:

Struktura organów generatywnych roślin, mikrosporo- i mikrogametogeneza, makrosporo- i makrogametogeneza, budowa ziarna pyłku, budowa i wzrost łagiewki pyłkowej, podwójne zapłodnienie, rozwój zarodkowy roślin, bielmo.

Rozwój postembrionalny pędu i korzenia roślin naczyniowych: analiza fenotypu mutantów rozwojowych; wzory w morfogenezie pędu (filotaksja), wykorzystanie chimer w biologii rozwoju roślin, modyfikacje pędu i korzenia.

Struktura gonad bezkręgowców oraz kręgowców, kariogamia, sposoby bruzdkowania na przykładzie jeżowca, płaza i ptaka, typy gastrulacji na przykładzie jeżowca, płaza i ptaka, różnicowanie struktur pozazarodkowych (błony płodowe) na przykładzie ptaka, podstawy organogenezy na przykładzie ptaka, etapy rozwoju pozazarodkowego

Metody dydaktyczne:

jak w opisie modułu

Ćwiczenia y prowadzone będą na platformie MSTeams o ustalonej godzinie zgodnie z planem podanym przez Dziekanat

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 12:45, sala Zajęcia zdalne
Joanna Elsner, Dorota Borowska-Wykręt, Anna Urbisz, Karol Małota, Hanna Gorol, Agata Burian, Agnieszka Brąszewska, Natalia Borowska-Żuchowska, Agnieszka Sosinka 11/10 szczegóły
2 każdy czwartek, 8:00 - 12:45, sala Zajęcia zdalne
Joanna Elsner, Dorota Borowska-Wykręt, Anna Urbisz, Karol Małota, Agata Burian, Agnieszka Brąszewska, Natalia Borowska-Żuchowska, Agnieszka Sosinka 10/10 szczegóły
3 każdy czwartek, 15:30 - 20:30, sala Zajęcia zdalne
Joanna Elsner, Dorota Borowska-Wykręt, Anna Urbisz, Karol Małota, Hanna Gorol, Agata Burian, Agnieszka Brąszewska, Natalia Borowska-Żuchowska, Agnieszka Sosinka 10/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)