Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska 01-BT-S1-1BT-27
Wykład (W) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Błaszczyk M.K. 2019. Biologiczne aspekty oczyszczania ścieków. PWN, Warszawa

Błaszczyk M.K. 2007 Mikroorganizmy w ochronie środowiska., PWN, Warszawa

Błaszczyk M.K. 2010. Mikrobiologia środowisk. WN PWN, Warszawa

Klimiuk P., Łebkowska M. 2003. Biotechnologia w ochronie środowiska. WN PWN, WarszawaKowalik P. 2001. Ochrona środowiska glebowego. WN PWN, WarszawaMrozowska J. (red.). 1999. Laboratorium z mikrobiologii ogólnej i środowiskowej. (rozdziały 9-12). Wyd. Politech. Śl., Gliwice.

Paul E.A., Clark F.E. 2000. Mikrobiologia i biochemia gleb. Wydaw. UMCS, Lublin (tłumaczenie).

Buczkowski R., Kondzielski I., Szamański T. 2002. Metody remediacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi. Wyd. U.M. Kopernika, Toruń

MIKSCH K., Biotechnologia ścieków., Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2010

BARTKIEWICZ B., Oczyszczanie ścieków przemysłowych., PWN, Warszawa, 2002

KLIMIUK E., ŁEBKOWSKA M., Biotechnologia w ochronie środowiska., PWN, Warszawa, 2003

HARTMANN L., Biologiczne oczyszczanie ścieków., Wydawnictwo Instalator Polski, Warszawa,1999

ŁABUŻEK S., NECKLEN D., RADZIEJEWSKA – LEBRECHT J., Biotechnologia mikroorganizmów. Wybrane zagadnienia., Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2002

SCHLEGEL H. G., Mikrobiologia ogólna., PWN, Warszawa, 2000

GAJKOWSKA-STEFAŃSKA L., GUBERSKI S., GUTOWSKI W., MAMAK Z., SZPERLIŃSKI Z., Laboratoryjne badania wody, ścieków i osadów ściekowych., Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2001

BŁASZCZYK M.K., Mikrobiologia środowisk, PWN, Warszawa, 2014

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie zdalnej ma formę pisemną, zawiera 10 pytań otwartych. Czas trwania to 75 minut plus dodatkowe 10 minut na przesłanie ewentualnych zdjęć odpowiedzi.

Odpowiedź na każde z pytań egzaminacyjnych oceniana jest w skali 0 – 10 punktów. Sumaryczna liczba uzyskanych punktów jest podstawą dla oceny końcowej godnie ze skalą procentową – 50,0 - 62,9% dostateczny (3,0); 63,0 - 75,0% – plus dostateczny (3,5); 75,1 - 82,9% - dobry (4,0); 83,0 - 92,9 % - plus dobry (4,5); 93,0 - 100% – bardzo dobry (5,0).

Zakres tematów:

1. Biotechnologia oczyszczania ścieków

2. Metody biotechnologiczne w usuwaniu odorów

3. Biologiczne przetwarzanie odpadów.

4. Potencjał metaboliczny mikroorganizmów wykorzystywanych w biotechnologii.

5. Wpływ zanieczyszczeń na mikroflorę środowisk.

6. Biologiczne metody oczyszczania gleb skażonych: bioaugmentacja, fitoremediacja, wspomagana fitoremediacja.

Metody dydaktyczne:

Wykłady prowadzone zgodnie z harmonogramem na platformie Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala Zajęcia zdalne
Izabela Greń, Bożena Nowak, Tomasz Płociniczak 45/44 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)