Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechanizmy rozwoju zwierząt 01-BT-S1-BT-62
Laboratorium (L) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązująca na ćwiczeniach:

Literatura obowiązkowa:

Jura Cz., Klag J. 2005. Podstawy embriologii zwierząt i człowieka tom 1 PWN. Warszawa.

Jura Cz., Klag J. 2005. Podstawy embriologii zwierząt i człowieka tom 2 PWN. Warszawa.

Tywman R.M. 2003. Biologia rozwoju – Krótkie wykłady. PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

Bielańska-Osuchowska Z. 2004. Zarys organogenezy. PWN Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Na ćwiczeniach każdy student pisze krótkie kolokwium sprawdzające opanowanie materiału z zakresu bieżącego. Kolokwium będzie się odbywało on-line z wykorzystaniem narzędzi internetowych. Na podstawie uzyskanych na kolokwium pozytywnych odpowiedzi (wyrażonych w procentach) wystawiana jest ocena według skali: bdb: 91-100%; +db: 81-90%; db: 71-80%;

+dst: 61-70%; dst: 51-60%; ndst: 0-50%. Aby zaliczyć ćwiczenia należy na koniec zajęć uzyskać pozytywną średnią (średnia arytmetyczna) ocenę 3,0. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej (średnia niższa niż 2,76) student pisze kolokwium całościowe obejmujące zakres tematyczny całości ćwiczeń.

W trakcie zajęć student podlega ocenie ciągłej umiejętności praktycznych. Praca studenta na każdym z ćwiczeń oceniana jest w skali punktowej 0-1, gdzie 0 oznacza uchybienia w przestrzeganiu zasad pracy lub pracę niesamodzielną. Na podstawie sumy uzyskanych punktów na końcu całego cyklu wystawiana jest ocena według skali: bdb – 6 pkt.; +db – 5 pkt.; db – 4 pkt.; +dst – 3 pkt.; dst – 2 pkt.; ndst – 0-1 pkt

Student przygotowuje raport z każdego ćwiczenia (Kartę pracy). Każdy raport jest oceniany jest w skali punktowej 0 – 3, gdzie za brak raportu jest 0 punktów, za sprawozdanie bez błędów merytorycznych 3 punkty, a punkty od 1 do 2 odzwierciedlają liczbę i wagę popełnionych błędów. Na podstawie sumy uzyskanych przez studenta punktów wystawiana jest ocena według skali: bdb:

17-18 pkt.; +db: 15-16 pkt.; db: 13-14 pkt.; +dst: 11-12 pkt.; dst: 9-10 pkt.; ndst: 0-8 pkt

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest pozytywne zaliczenie kolokwiów oraz uzyskanie pozytywnych ocen z umiejętności praktycznych i raportów

Zakres tematów:

1. gametogeneza

2. Zapłodnienie bruzdkowanie i gastrulacja

3. Organogeneza i błony płodowe.

4. Genetyczne mechanizmy wczesnego rozwoju zarodkowego muszki owocowej

5. Inżynieria embriologiczna.

6. Molekularne podstawy rozwoju zarodkowego kręgowców.

Metody dydaktyczne:

Kolokwia

Ocena ciągła umiejętności praktycznych

Raporty z ćwiczeń

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:45 - 17:30, sala Zajęcia zdalne
Anna Urbisz, Karol Małota, Patrycja Mermer, Agnieszka Sosinka 10/12 szczegóły
2 każdy czwartek, 13:45 - 17:30, sala Zajęcia zdalne
Anna Urbisz, Karol Małota, Agnieszka Sosinka 11/11 szczegóły
3 każdy czwartek, 9:00 - 12:30, sala Zajęcia zdalne
Anna Urbisz, Karol Małota, Patrycja Mermer, Agnieszka Sosinka 12/11 szczegóły
4 każdy czwartek, 9:00 - 12:30, sala Zajęcia zdalne
Anna Urbisz, Karol Małota, Agnieszka Sosinka 12/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)