Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia organizacji i zarządzania 05-SO-R-S1-SOIZ
Ćwiczenia (C) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa

• G. Morgan „Obrazy organizacji”, PWN, Warszawa 1997.

• W. Kozek „Rynek pracy : perspektywa instytucjonalna”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 2013 (wybrane rozdziały).

• R. Griffin „Podstawy zarządzania organizacjami”, Wydawnictwo Naukowe PWN, wyd. II zmienione, Warszawa 2004 (wybrane rozdziały).

• P. M. Senge „Piąta dyscyplina”, r. 1 „Dajcie mi dostatecznie długą dźwignię, a poruszę z posad ziemię”, wyd. III, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.

• „Fabryka kultury - praca i wolontariat przy festiwalach kulturalnych” Justyna Gorgoń, Witold Kieńć, Michał Machnikowski, Małgorzata Maciejewska, Marcin Marszałek, Tomasz Skoczylas, „Wstęp” i r.1. „Proces pracy w fabryce kultury”, r. 2 „Teoria praktyki robotnicy sztuki” , Stowarzyszenie Instytut Wolnej Kultury, Wrocław 2013.

• E. Dunn „Prywatyzując Polskę. O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy”, r. 3 „Frugo: marketing niszowy i produkcja elastycznych ciał”, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008.

• Cameron K., Quinn R.E. „Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących”, r. II. „Kwestionariusz do oceny kultury organizacyjnej” i r. III „Model wartości konkurujących” Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006

• „Oswajanie niepewności: studia społeczno-ekonomiczne nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi” red. A. Mrozowicki, J. Czarzasty, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020 (wybrane rozdziały).

• „Niewolnicy Apple’a . Wyzysk i opór w chińskich fabrykach Foxconna” pod red. Pun Ngai, Lu Huilin, Guo Yuhua, Shen Yuan, Ralfa Ruckusa (wybrane rozdziały).

• „Nowe kierunki w zrządzaniu. Podręcznik akademicki”, red. M. Kostera, Wydawnictwo Profesjonalne i Akademickie, Warszawa 2008. (wybrane rozdziały).

• „Kobiety- praca -podmiotowość Refleksje socjologiczne” red. S.Kamińska-Berezowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2020 (wybrane rozdziały).

• R. Woś „To nie jest kraj dla pracowników”, Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa 2017, r. 4. Co dzieje się z nasza pracą? Polska”.

• D. Owczarek, A. Chełstowska „Amazon po polsku Warunki pracy i stosunki z pracownikami”, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2016.

• E. Giermanowska, A. Mrozowicki, J. Róg-Ilnicka „Socjologia pracy w Polsce. Społeczno-gospodarcze problemy instytucjonalizacji subdyscyplny” w: „Przegląd socjologiczny” 68(3), 2019

• G. Standing „Karta prekariatu”, r. 1 „Zbywatele i prekariat”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.

• J. Kubisa „Związki Zawodowe Pielęgniarek i Położnych: w obronie jakości usług zdrowotnych” [W:] „Gra o jutro usług publicznych w Polsce” pod red. W. Kozek, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2011.

• „Życie codzienne w czasach pandemii. Raport z pierwszego etapu badań”, praca zbiorowa Rafał Drozdowski i in., UAM, Poznań 2020

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest ustalana w oparciu o przygotowanie do zajęć i aktywność na nich (w tym ze szczególnym uwzględnieniem referatów wyznaczonych do przygotowania na podstawie wskazanej literatury) oraz w oparciu o końcowy test zaliczeniowy (zagadnienia do testu końcowego są ustalane w toku zajęć). Zajęcia online prowadzone są w oparciu o Microsoft Teams, ale dodatkowe materiały są udostępniane na platformie Moodle, gdzie jest przeprowadzany też końcowy test zaliczeniowy.

Zakres tematów:

I. Socjologia organizacji (plan zajęć, zarys podstawowych zagadnień).

II. Problematyka socjologii organizacji i zarządzania- analiza wybranych pojęć.

III. Rozwój teorii organizacji i zarządzania – klasycy.

IV. Problemy organizacji uczącej się.

V. Problemy kultur organizacyjnych i ich diagnozy.

VI. Organizacja a potrzeby i możliwości jej pracowników.

VII. Organizacja a potrzeby i możliwości jej pracowników -wyzwania diagnozy.

VIII. Organizacje jako psychiczne więzienia.

IX. Problem zmian w organizacji.

X. Problemy zmian w organizacji – polski rynek pracy.

XI. Organizacje jako narzędzie dominacji.

XII. Konflikt pracowniczy w III RP – analiza przypadku – zajęcia warsztatowe.

XIII. Design Thinking i świat organizacji - jej problemy etyczne i komunikacyjne.

XIV. Praca w dobie COVID-19 – wybrane aspekty.

XV. Myślenie obrazami – podsumowanie.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia oparte są o dyskusje problemów opisywanych w literaturze przedmiotu z perspektywy indywidualnych doświadczeń i interpretacji studentów. Dodatkowo przeprowadzana jest analiza i interpretacja studiów przypadków.

Trudniej dostępne teksty są przedstawione w formie referatów przedstawianych w Power Point.

Zajęcia online prowadzone są w oparciu o Microsoft Teams, ale dodatkowe materiały są udostępniane na platformie Moodle, gdzie jest przeprowadzany też końcowy test zaliczeniowy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 13:45 - 15:15, sala zajęcia zdalne
Sławomira Kamińska-Berezowska 25/24 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.