Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne systemy medialne W3-SO-R-S1-WSM
Wykład (W) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1. Terry Flew, Media globalne, wyd. UJ, 2010

2. J. Olędzki. Komunikowanie w świecie. Warszawa 2001

3. B. Ociepka, Komunikowanie międzynarodowe, Wrocław 2002,

4. B. Dobek-Ostrowska, Studia z teorii komunikowania masowego, Wrocław 1999.

5.Systemy medialne w XXI wieku. Pod red. J. Adamowskiego i A. Jaskierni, W-wa 201

6. J. Adamowski, Wybrane zagraniczne systemy medialne, System Stanów Zjednoczonych, W-wa 2012

7. Media masowe na świecie. Modele systemów medialnych i ich dynamika rozwojowa. Pod red. B. Dobek-Ostrowskiej,

Wrocław 2007

8. K. Gajlewicz, Współczesna prasa codzienna we Francji i jej problemy, Studia Medioznawcze, Nr 2(37)/2009 rok, s.82-104

9. K. Gajlewicz, Prezydentura Sarkozy’ego czyli rupture we francuskich środkach przekazu, Studia Medioznawcze, Nr 4(39)/

2009 rok, s.83-87

10. K.Gajlewicz, Niepopularna prasa popularna, czyli sytuacja ogólnokrajowej prasy brukowej we Francji, Studia Medioznawcze,

Nr 1(40) 2010 rok, s.92-104

11. K.Gajlewicz-Korab, Realna pomoc czy próba upolitycznienia? Subwencjonowanie francuskich dzienników ogólnokrajowych,

Studia Medioznawcze, Nr 1(44) 2011 rok, s.148155

12. Mało znane systemy medialne pod red. Z. Oniszczuka, M. Gieruli, 2007

13. E. Stasiak-Jazukiewicz, System medialny RFN, Zmiana paradygmatu? 2013

14. A. Trolese, System medialny Włoch, Wrocław 2016

15. R. Sajna, Media hiszpańskie, Toruń 2006

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, praca pisemna lub test (50%+ 1 pkt. = ocena dostateczna).

Zakres tematów:

1. Pojęcie i struktura systemu medialnego. Podstawowe relacje między centrum a otoczeniem systemu medialnego. Szczególne

znaczenie zależności łączących system medialny z systemem politycznym.

2. Trzy główne modele systemów medialnych w warunkach ustabilizowanej demokracji wg D. Hallina i P. Manciniego (1.

Północnoatlantycki model liberalny, 2. Model demokratycznego korporacjonizmu, 3. Śródziemnomorski model spolaryzowanego

pluralizmu).

3. Wpływ transformacji politycznej na przeobrażenia systemów medialnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku.

4. Polski system medialny. Uwarunkowania prawne.

5. Rynek mediów w Ameryce Południowej.

6. Japoński system medialny - główne czynniki rozwoju. Japońskie media publiczne.

Metody dydaktyczne:

*Wszystkie jednostki kontaktowe są prowadzone za pomocą metody podającej z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala Zajęcia zdalne
Dagmara Głuszek-Szafraniec 23/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)