Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium specjalizacyjne DP-2A: Negocjacje W3-PD-S2-SP-DP2A-N
seminarium (S) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Em Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003

2. Tony Warner, Umiejętności w komunikowaniu się, Wrocław 1999

3. S.P. Morrreale, B.H. Spitzberg, J.K. Barge, Komunikacja między ludźmi, Warszawa 2007

4. Janina Stankiewicz, Komunikowanie się w organizacji, Wrocław 2006

5. Roberto Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk 1998

6. Jerzy Mikułowski Pomorski, Komunikacja międzykulturowa, Kraków 2003

7. Artur Schopenhauer, Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów, https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/schopenhauer-sztuka-prowadzenia-sporow.pdf

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega aktywność studenta, jego zaangażowanie w wykonywanie ćwiczeń zalecanych przez prowadzącego i chęć współpracy z innymi.

Dodatkowo, ocenie podlegają prace zaliczeniowe na wybrane tematy. Powinny one mieć odpowiednią strukturę i zastosowaną argumentację oraz bazować na wskazanej literaturze przedmiotu i dotyczyć materiału analitycznego, wskazanego przez prowadzącego.

Zakres tematów:

1. Bariery w komunikowaniu. Aktywne słuchanie.

2. Konflikty - źródła, eskalacja, sposoby zażegnywania konfliktów.

3. Lubienie i sympatia jako narzędzie wpływu na innych.

4. Reguła wzajemności.

5. Analiza transakcyjna.

6. Wystąpienia perswazyjne.

7. Asertywność i negocjacje. Komunikacja międzykulturowa.

8. Perspektywa funkcjonalna.

9. Retoryka publiczna.

10. Dramatyzm Kennetha Burke'a.

Metody dydaktyczne:

- opis wyjaśniający

- burza mózgów

- dyskusja moderowana

- praca w grupach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:30 - 17:00, sala Zajęcia zdalne
Dagmara Głuszek-Szafraniec 9/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)