Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesna myśl pedagogiczna jako dziedzictwo antycznych ideałów wychowawczych W7-R2-020
Wykład (W) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Literatura:

Jan Chryzostom, O wychowaniu dzieci, tłum. W.Kania, [w:] Jan Chryzostom, Wybór pism, tłum. H.Paprocki, W.Kania, Warszawa 1974 (PSP XIII).

Klemens Aleksandryjski, Wychowawca, tłum. M.Szarmach, Toruń 2012.

Augustyn, O wartości małżeństwa, w: Pisma Świętego Augustyna o małżeństwie i dziewictwie, tłum. A. Eckmann, Lublin 2003, s.73-116.

Plutarch, O miłości rodzicielskiej w: Moralia (wybór), Warszawa PWN 1977, seria „Biblioteka Klasyków Filozofii”; H.I.Marrou, Historia wychowania w starożytności, tłum. St.Łoś, Warszawa 1969; Werner Jaeger, Wczesne chrześcijaństwo i grecka "Paideia", przekł., red. i wprow. Krzysztof Bielawski, Bydgoszcz 1997; E. Szabat, Wprowadzenie do badań nad edukacją u schyłku starożytności, w: Chrześcijaństwo u schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze, t. 6, pod red. P. Janiszewskiego, E. Wipszyckiej, R. Wiśniewskiego, Warszawa 2007, s. 110-171.

F. Adamski, Poza kryzysem tożsamości - w kierunku pedagogiki personalistycznej (Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Papieska Akademia Teologiczna, Kraków 1993).

F. Adamski, Człowiek - Wychowanie - Kultura (Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1993).

F. Adamski, Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia wychowania, Wydawnictwo UJ, Kraków 1999.

Dorota Kowalska, Państwo idealne Platona, Studenckie Zeszyty Naukowe 4/7 (2001), s. 17-23.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną, na którą się składa:

a/ przygotowanie prezentacji i komentarza komentarza do wskazanych tekstów zgodnie z podanym harmonogramem;

b/ umiejętność aktualizacji omawianych zjawisk;

c/ obecność i aktywny udział w wykładach.

Zakres tematów:

Antropologia w teorii wychowania i osoby (rodzice, pedagog, niewolnicy), w: Jan Chryzostom, O wychowaniu dzieci, Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy [PSP] XIII, s. 153-185.

Obyczaje i zwyczaje w wychowaniu w: Jan Chryzostom, O wychowaniu dzieci, PSP XIII, s. 153-185.

Personalizm w edukacji wg Franciszka Adamskiego (Wprowadzenie: personalizm – filozoficzny nurt myślenia o człowieku i wychowaniu.

Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej.

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy połączony z prezentacją multimedialną jako wprowadzenie do dyskusji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala zajęcia zdalne
Andrzej Uciecha 10/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jordana 18
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.