Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Święta, królowa, żona, matka, sufrażystka. Historia równouprawnienia kobiet od starożytności do dzisiaj W7-R1-019
Wykład (W) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Literatura:

Chrześcijanie w cesarstwie rzymskim II i III wieku. Wybrane zagadnienia życia społecznego, Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova 1, wybór i oprac. W. Myszor, Katowice 2012, s. 148-201;

E.Wipszycka, Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 1994;

B.Dumézil, Chrześcijańskie korzenie Europy. Konwersja i wolność w królestwach barbarzyńskich od V do VIII wieku, tłum. P.Rak, Kęty 2008.

H.I.Marrou, Historia wychowania w starożytności, tłum. St.Łoś, Warszawa 1969;

Dokumenty Soborów powszechnych I-IV oraz Synody i kolekcje praw I-X, oprac. A. Baron, H. Pietras, WAM Kraków (seria wydawnicza Źródła Myśli Teologicznej);

Kobieta w starożytności chrześcijańskiej, SACh 14, Warszawa 1999 [I.Salamonowicz-Górska, T.Skibiński, S.Strękowski: bibliografia tematu s. 92-98;

L.Małunowiczówna, Strojenie się kobiet w ocenie starożytnych pisarzy chrześcijańskich, Roczniki Humanistyczne 1969, t.17, nr 3, s.95-114;

Jan Chryzostom, Jakie kobiety należy brać za żony?, Vox Patrum 29(2009) t. 53-54, tłum.T.Krynicka, s.559-621;

M.Kowalewska, Bóg-Kosmos-Człowiek w twórczości Hildegardy z Bingen, Lublin 2014;

S. Mill, O rządzie reprezentatywnym. Poddaństwo kobiet, tłum. G.Czernicki, M.Ch. Chyżyńska, Kraków 1995;

I.Mroczkowski, Rodzina, gender i nowy feminizm. Podstawy chrześcijańskiej obrony i promocji rodziny, Płock 2014;

Dziecko w rodzinie i społeczeństwie. Starożytność-Średniowiecze, red. J. Jundziłł, D. Żołądź-Strzelczyk, Bydgoszcz 2002, t. I.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną, na którą się składa:

a/ przygotowanie komentarza do wskazanych tekstów zgodnie z podanym harmonogramem;

b/ umiejętność aktualizacji omawianych zjawisk;

c/ obecność i aktywny udział w wykładach.

Zakres tematów:

Tematy:

„Czas na kobiecość – relacje z sobą, Bogiem i ludźmi” jako program duchowej detoksykacji;

Ideał kobiety w Piśmie Świętym [ST; NT: Ewangelie, Dzieje Apostolskie, Listy św. Pawła]

Ideał kobiety w kulturze antycznej i starożytnym Kościele. Kontekst przemian społeczno-religijnych. Rola kobiety w życiu pierwotnego Kościoła. Wpływy antysomatycznych tendencji dominujących w szkołach gnostyckich.

Ideał kobiety w „jasnym” Średniowieczu.

Ideał kobiety w „ciemnym” Oświeceniu i romantyzmie. Pozycja kobiety wobec przemian okresu Oświecenia.

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy połączony z prezentacją multimedialną jako wprowadzeniem do dyskusji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala zajęcia zdalne
Andrzej Uciecha 11/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jordana 18
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.