Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fakultet 4. Psychologia ewolucyjna z elementami psychologii zwierząt 06-PS-SM-104.06
Wykład (W) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. Buss, D. M. (2001). Psychologia ewolucyjna. Gdańsk: GWP.

2. Dawkins, R. (2003). Samolubny gen. Warszawa: Prószyński i S-ka.

3. Dennett, D.C. (2017). Od bakterii do Bacha. O ewolucji umysłów. Kraków: Copernicus Center Press.

4. De Wall, F. (2017). Bystre zwierzę. Kraków: Copernicus Center Press.

5. Dunbar, R. (2016). Człowiek. Biografia. Kraków: Copernicus Center Press.

6. Gazzaniga,. M. (2011). Istota człowieczeństwa. Sopot: Smak Słowa.

7. Hohol, M. (2017). Wyjaśnić umysł. Struktura teorii neurokognitywnych. Kraków: Copernicus Center Press.

8. (red.) Pawłowski, B. (2009). Biologia atrakcyjności człowieka. Warszawa: Wydawnictwo UW.

9. Workman, L., Reader, W. (2014). Evolutionary psychology. An Introduction. New York: Cambridge University Press.

10. Workman, L., Reader, W., Barkow, J. (2020). The Cambridge Handbook of Evolutionary Perspectives on Human Behavior.

LITERATURA DODATKOWA:

1. Barber, M. (2007). Legendy miejskie. Warszawa: Wydawnictwo RM.

2. Baron-Cohen, S. (2015). Teoria zła. Sopot: Smak Słowa.

3. Bergen,. B.K. (2017). Latające świnie. Jak umysł tworzy znaczenie. Kraków: Copernicus Center Press.

4. Blackmore, S. (2002). Maszyna memowa. Poznań: Rebis.

5. Boyer, P. (2005). I człowiek stworzył bogów….Warszawa: Prószyński i S-ka.

6. Brożek, B., Hohol, M. (2014). Umysł matematyczny. Kraków: Copernicus Center Press.

7. Buss, D.M. (2000). The Evolution of Happiness. American Psychologist, 55, 15-23.

8. Buss D. M. (2007), Morderca za ścianą. Gdańsk: GWP.

9. Cosmides, L., Tooby, J. (1997). Evolutionary Psychology and the Emotions (http://www.psych.ucsb.edu/research/cep/emotion.html).

10. Dawkins, R. (2003). Fenotyp rozszerzony. Warszawa: Prószyński i S-ka.

11. Dawkins, (2007). Bóg urojony. Warszawa: Wydawnictwo CiS.

12. Dennet, D.C. (2016). Świadomość. Kraków: Copernicus Center Press.

13. De Wall, F. (2017). Bonobo i ateista. W poszukiwaniu humanizmu wśród naczelnych. Kraków: Copernicus Center Press.

14. Dunbar, R. (2013). Nowa historia ewolucji człowieka. Kraków: Copernicus Center Press.

15. Everett, D.L. (2018). Język – narzędzie kultury. Kraków: Copernicus Center Press.

16. Fukuyama, F.(2004). Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej. Kraków: Znak.

17. Gazzaniga, M. (2013). Kto tu rządzi – ja czy mój mózg?. Sopot: Smak Słowa.

18. Guttman, B. S. (2008). Ewolucjonizm. Co warto wiedzieć. Gliwice: Wydawnictwo CKA.

19. Haidt, J. (2014). Prawy umysł. Sopot: Smak Słowa.

20. Haselton, M.G., Nettle, D. (2006). The Paranoid Optimist: An Integrative Evolutionary Model of cognitive Biases. Personality and Social Psychology Review, 10, 47-66.

21. Hurley, M.M., Denett, D.C., Adams Jr., R.B. (2016). Filozofia dowcipu. Kraków: Copernicus Center Press.

22. Jach, Ł. (2016). Homo sapiens a sztuka – twórczość artystyczna w perspektywie psychologii ewolucyjnej. Acta Universitatis Pedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica, IX, 75-92.

23. Janiszewski, B., Skorwider, M. (2018). Mózg – to o czym dorośli ci nie mówią (bo często sami nie wiedzą). Warszawa: Wydawnictwo Publicat.

24. Nettle, D. (2006). The Evolution of Personality Variation in Humans. American Psychologist, 61, 622-631.

25. Oramus, D. (2017). Darwinowskie paradygmaty. Mit teorii ewolucji w kulturze współczesnej. Kraków: Copernicus Center Press.

26. Pinker, S. (2004). Tabula rasa. Spory o naturę ludzką. Gdańsk: GWP.

27. Schilthuinen, M.(2019). Ewolucja w miejskiej dżungli. Jak zwierzęta i rośliny dostosowują się do życia wśród nas. Łódź: Feeria.

28. Szlendak, T. (2011). Socjologia rodziny. Warszawa: PWN.

29. Tegmark, M. (2019). Życie 3.0. Człowiek w erze sztucznej inteligencji. Warszawa: Prószyński i S-ka.

30. Vugt, M. V., Hogan, R., Kaiser, R. B. (2008). Leadership, Followership and Evolution. Some Lessons From the Past, American Psychologist, 63, s. 182-196.

31. Wróbel, Sz. (2010). Umysł, gramatyka, ewolucja. Warszawa: PWN.

UWAGA: W niektórych (nielicznych i uzasadnionych) przypadkach, z odpowiednim wyprzedzeniem możliwe jest wskazanie przez prowadzącego zajęcia dodatkowej literatury, nieuwzględnionej w sylabusie, wynikające z pojawiania się nowych, ciekawych z punktu widzenia tematyki zajęć artykułów lub książek.

Metody i kryteria oceniania:

Do uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu wymagane jest opanowanie treści prezentowanych w trakcie wykładów oraz informacji zawartych w wymienionej literaturze wskazanej przez prowadzącego zajęcia.

Stopień opanowania treści wykładów weryfikowany jest za pomocą egzaminu pisemnego. W przypadku egzaminu poprawkowego lub egzaminu zdawanego w terminie innym, niż podstawowy istnieje możliwość przeprowadzenia go w formie ustnej.

Egzamin przyjmuje formę pisemnego testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 20 pytań. Ocena z egzaminu uzależniona jest od stosunku uzyskanych punktów do maksymalnego, możliwego do uzyskania wyniku:

- 0%-59% - niedostateczny (2)

- 60%-69% - dostateczny (3)

- 70%-74% - dostateczny plus (+3)

- 75%-84% - dobry (4)

- 85%-89% - dobry plus (+4)

- 90%-100% - bardzo dobry (5)

W przypadku ustnej formy egzaminu poprawkowego, egzamin ten składa się z czterech otwartych pytań testowych. Za odpowiedź na każde z pytań student może uzyskać od 0 do 3 punktów, a zatem w trakcie całego egzaminu możliwe jest uzyskanie od 0 do 12 punktów.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do psychologii ewolucyjnej.

2. Procesy poznawcze i emocjonalne w perspektywie ewolucyjnej – między mózgiem Boltzmana a umysłem ucieleśnionym, cz. 1.

3. Procesy poznawcze i emocjonalne w perspektywie ewolucyjnej – między mózgiem Boltzmana a umysłem ucieleśnionym, cz. 2.

4. Ewolucyjna psychologia moralności.

5. Wybrane aspekty psychologii zwierząt, cz. 1.

6. Wybrane aspekty psychologii zwierząt, cz. 2.

7. Męskie i kobiece strategie doboru partnera.

8. Opieka nad potomstwem w ujęciu ewolucyjnym.

9. Biologia ludzkiej atrakcyjności

10. Egoizm, altruizm, hierarchia i dominacja.

11. Procesy ewolucyjne w symulacjach komputerowych.

12. Ewolucyjne koncepcje kultury, sztuki i polityki, cz. 1.

13. Ewolucyjne koncepcje kultury, sztuki i polityki, cz. 2

14. Głos psychologii ewolucyjnej w poszczególnych działach psychologii stosowanej.

15. Perspektywy dalszej ewolucji człowieka – separacja populacji, transhumanizm i posthumanizm.

Metody dydaktyczne:

Wykład multimedialny z wykorzystaniem materiałów wizualnych i dźwiękowych. Dyskusja z uczestnikami wykładu. Gry i symulacje komputerowe. Analizowanie w kontekście tematyki zajęć bieżących wydarzeń ze świata kultury, sportu i polityki. Sondaż środowiskowy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala zajęcia zdalne
Łukasz Jach 79/78 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Grażyńskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.