Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SPK_M09_Podstawy i modele psychoterapii 06-PS-SM-271
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

de Barbaro (1999): Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków. UJ.

Czabała Cz. (2006), Czynniki leczące w psychoterapii, Warszawa: PWN.

Frankl V. (2009): Człowiek w poszukiwaniu sensu. Warszawa: Czarna Owca.

Gabbard G. O. (2010): Psychiatria psychodynamiczna w praktyce klinicznej. Kraków. UJ.

Grzesiuk L. (2006): Psychoterapia. Teoria. Warszawa. Eneteia.

Grzesiuk L. (2006): Psychoterapia. Praktyka. Warszawa. Eneteia.

Grzesiuk L. (2011); Psychoterapia. Szkoły i metody. Warszawa. Eneteia.

Klajs K. (2017): Poznawanie pacjenta w psychoterapii ericksonowskiej. Poznań: Zysk i S-ka

Kratochvil S. (2003), Podstawy psychoterapii, Poznań: Zysk i S-ka.

Madej A., Sendler D., Makara-Studzińska, (2016), Psychoterapia on-line. Wyzwanie dla etyki. w: Psychoterapia 3 (178), s. 31-36.

Makara-Studzińska M., Madej A. (2017) Cybertherapy – a modern form of therapy. Journal of Education, Health and Sport 7 (7), s. 21-28.

Mc Williams N. (2009): Diagnoza psychoanalityczna. Gdańsk. GWP.

Zeig J.K. (1997): Spotkania z Ericksonem. Niezwykły człowiek, niezwykła terapia. Gdańsk. GWP.

Zeig, J.K., Munion, M. (2005): Milton H. Erickson. Gdańsk. GWP.

Metody i kryteria oceniania:

a) frekwencja (prowadzący zastrzega sobie możliwość pobrania w dowolnej chwili listy obecności wygenerowanej przez Ms Teams; prowadzący zastrzega sobie możliwość poproszenia Studenta o włączenie kamery podczas zajęć na Ms Teams; oddawanie prac zaliczeniowych w terminie wyłącznie na platformie Moodle jest pośrednią formą zaliczania frekwencji na zajęciach),

b) systematyczne przygotowanie do zajęć i ich realizacja (wg wytycznych na Moodle)

c) aktywność na zajęciach (zwłaszcza konwersatoryjnych na Ms Teams)

d) kolokwium zaliczeniowe - test jednokrotnego wyboru na platformie Moodle. Ocena z testu wiadomości (test jednokrotnego wyboru):

75-79,9% możliwych do uzyskania punktów: dst

80-84,9% możliwych do uzyskania punktów: +dst

85-89,9% możliwych do uzyskania punktów: db

90-94,9% możliwych do uzyskania punktów: +db

95-100 % możliwych do uzyskania punktów: bdb

Ocena z testu jest wyjściową oceną końcową z przedmiotu. Frekwencja, systematyczność i rzetelność w przygotowaniu do zajęć i ich realizacji na Moodle oraz wynikająca z tego aktywność podczas spotkań konwersatoryjnych na Ms Teams mogą podnieść ocenę końcową (maksymalnie o 1 stopień).

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające (techniczno-organizacyjne; praca na platformach Moodle, Ms Teams, rejestracja, wymagania dot. realizacji przedmiotu).

2. Czynniki leczące w psychoterapii (specyficzne i niespecyficzne). Terapia w czasach Covid-19 - możliwości i ograniczenia procesów online. /Moodle/

3. Relacja terapeutyczna. Zagadnienie odsłaniania się terapeuty w procesie terapii. /Moodle/

4. Konwersatorium Ms Teams (praca z filmem "Buntownik z wyboru", "Serce nie sługa"; analiza wybranych fragmentów filmu pod kątem zagadnienia odsłaniania się terapeuty)

5. Relacja terapeutyczna. Wydarzenia z życia terapeuty i ich wpływ na relację terapeutyczną. /Moodle/

6. Konwersatorium Ms Teams (analiza/superwizja przypadków i sytuacji terapeutycznych związanych z wydarzeniami z życia terapeuty i ich znaczeniem dla relacji i procesu terapii).

7. Rodzaje zmian oczekiwanych w wyniku zastosowania psychoterapii systemowej i sposoby osiągania tych zmian ze szczególnym uwzględnieniem strukturalnej terapii rodzin Salvadora Minuchina. Parentyfikacja - analiza przypadku. /Moodle/

8. Konwersatorium Ms Teams (praca z genogramem wg Moniki McGoldrick - analiza filmu szkoleniowego "Dziedzictwo nieprzeżytej żałoby").

9. Rodzaje zmian oczekiwanych w wyniku zastosowania psychoterapii humanistyczno - egzystencjalnej i sposoby osiągania tych zmian ze szczególnym uwzględnieniem terapii Gestalt oraz logoterapii Frankla. /Moodle/

10. Konwersatorium Ms Teams (świadomość wewnętrzna, pośrednia, zewnętrzna - ćwiczenia; budowanie "scenariusza" terapii Gestalt).

11. Terapia ericksonowska jako przykład myślenia terapeutycznego spoza głównego nurtu. Prezentacja podejścia. /Moodle/

12. Konwersatorium Ms Teams (rozpoznawanie zjawisk transowych jako specyficzna diagnoza w terapii ericksonowskiej - analiza fenomenów).

13. Rodzaje zmian oczekiwanych w wyniku zastosowania psychoterapii poznawczo - behawioralnej i sposoby osiągania tych zmian ze szczególnym uwzględnieniem terapii racjonalno – emotywnej (REBT) Alberta Ellisa. /Moodle/

14. Kolokwium zaliczeniowe /test na Moodle/.

15. Zajęcia podsumowujące. /Moodle - wyniki, Ms Teams - dyskusja/.

Metody dydaktyczne:

- systematyczne zapoznawanie się z literaturą przedmiotu

- prezentacje multimedialne na Moodle

- dyskusja grupowa na Ms Teams

- elementy warsztatowe

- filmy demonstrujące pracę terapeutyczną oraz ich analiza

- praca w podgrupach nad zadanym problemem

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala zajęcia zdalne
Renata Kleszcz-Szczyrba 35/32 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 13:45 - 15:15, sala zajęcia zdalne
Renata Kleszcz-Szczyrba 31/32 szczegóły
3 każdy czwartek, 15:30 - 17:00, sala zajęcia zdalne
Renata Kleszcz-Szczyrba 31/32 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Grażyńskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.