Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SPS_M10_Psychologia kryminalistyczna 06-PS-SM-282.1
Laboratorium (L) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Post J. (2007) The Mind of a Terrorist: The Psychology of Terrorism from the IRA to al-Qaeda. Palgrave Macmillan.

2. Post J. (2005) The Psychological Assessment of Political Leaders with Profiles of Saddam Hussein and Bill Clinton. University of Michigan Press.

3. Halfstein S.: Edges of Radicalization: Ideas, Individuals and Networks in Violent Extremism, 2012.

4. Turvey B.: Criminal Profiling, Fourth Edition: An Introduction to Behavioral Evidence Analysis. Academic Press, New York 2011.

5. Nance M.W: Terrorist Recognition Handbook. CRC Press, New York 2011

6. Gradoń, K. (2010). Zaójstwo wielokrotne. Warszawa: LEX

7. Liedel K. (2010). Zarządzanie informacje w walce z terroryzmem. Warszawa: Wydawnictwo TRIO

8. Richards J. (1999). Psychology of Intelligence Analysis. Langley: CIA

9. Kocisis R. (2006). Criminal Profiling. New Jersey: Humana Press

10. Gierowski J. (2002). Zabójcy i ich ofiary. Kraków: IES

Metody i kryteria oceniania:

Ocena jest wystawiana na podstawie wyniku kolokwium. Możliwa jest jednokrotna poprawa wyniku negatywnego (2). Kolokwium odbywa się w formie pisemnej na przedostatnich zajęciach cyklu. Poprawa jak i uzupełnienie nienapisanego kolokwium odbywa się zawsze w formie odpowiedzi ustnej.

Zakres tematów:

1. Związki psychologii z procesem wykrywczym. Historia wykorzystania psychologii w pracy podmiotów podległych MSW i MON. Geneza psychologii śledczej – jej zakres i współczesne trendy.

2. Raport analityczny jako podstawowa forma komunikacji z odbiorcą. Formy produktów analitycznych. Różnice pomiędzy analizą a prognozą. Rola specjalistycznej wiedzy psychologicznej w analizach operacyjnych.

3. Popularne pułapki i błędy analityczne. Metody autoweryfikacji własnych produktów oraz metody weryfikacji zewnętrznych produktów analitycznych.

4. Profilowanie psychologiczne – diagnoza behawioralna jako jeden z przykładowych obszarów zastosowania wiadomości specjalnych na potrzeby analizy psychologicznej. Wprowadzenie, historia zastosowań, obecne trendy.

5. Tworzenie sylwetki nieznanego sprawcy zdarzenia na podstawie: modus operandi, analizy wytworów, analizy treści komunikacyjnych. Metody opisywania psychologicznych właściwości śladów materialnych.

6. Tworzenie portretu konkretnego obiektu zainteresowania operacyjnego na podstawie diagnozy behawioralnej, analizy wytworów, analizy stylów komunikacji. Tworzenie prognoz krótko i średnio terminowych.

7. Tworzenie profilu grupy o charakterze przestępczym. Metody opisywania i analizowania powiązań, wyciąganie wniosków ogniwowych i zagregowanych. Tworzenie prognoz krótko terminowych.

8. Psychologiczne uwarunkowania przestępczości zorganizowanej oraz korupcyjnej z uwzględnieniem polskich realiów funkcjonowania.

9. Psychologiczne uwarunkowania przestępczości o charakterze seryjnym.

10. Psychologiczne uwarunkowania procesów radykalizacji i możliwości przeciwdziałania owym procesom.

Metody dydaktyczne:

Wykład, ćwiczenia, konwersatorium, analiza przypadków, gry symulacyjne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala zajęcia zdalne
Maciej Bożek 18/14 szczegóły
2 każda środa, 11:30 - 13:00, sala zajęcia zdalne
Maciej Bożek 13/14 szczegóły
3 każdy czwartek, 13:45 - 15:15, sala zajęcia zdalne
Maciej Bożek 16/14 szczegóły
4 każdy czwartek, 15:30 - 17:00, sala zajęcia zdalne
Maciej Bożek 14/14 szczegóły
5 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala zajęcia zdalne
Maciej Bożek 1/1 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Grażyńskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.